České Curriculum vitae

Jméno a příjmení včetně titulů: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Datum narození: 29.1.1951

Pregraduální vzdělání

 • 1975 – Fakulta všeobecného lékařství UK v Praze

Odborné vzdělání a kvalifikace

 • 1978 – státní zkouška z anglického jazyka
 • 1979 – I. stupeň atestace z psychiatrie
 • 1983 – II. stupeň atestace z psychiatrie
 • 1981 – kandidát věd (CSc.)
 • 1986 – atestace ze sexuologie
 • 1988 – docent v oboru psychiatrie
 • 1989 – doktor věd (DrSc.)
 • 1992 – profesor pro obor psychiatrie
 • 1994 – postgraduální výcvik v kognitivně behaviorální terapii
 • 1997 – funkční specializace v systematické psychoterapii
 • 2003 – výcvik v repetitivní transkraniální magnetické stimulaci mozku
 • 2013 – kurs chronobioterapie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Zaměstnání a pedagogické funkce

 • 1975 – sekundární lékař Psychiatrické kliniky VFN
 • 1986 – odborný asistent Psychiatrické kliniky 1. LF UK
 • 1990 – zástupce přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK pro výuku
 • 1999 – 2020 – přednosta Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK
 • 2012 – vedoucí Centra psychiatrických a behaviorálních věd 1. LF UK a VFN v Praze
 • přechodně částečné úvazky v územních psychiatrických ambulancích, v poradně pro alkoholismus a toxikománie, v manželské poradně

Vědecko-výzkumná činnost

Publikace

přes 650 vědeckých a odborných prací, z toho asi jedna třetina v zahraničí spoluautor skript sexuologie a psychiatrie
pořadatel a spoluautor učebnice Psychiatrie
pořadatel a spoluautor Doporučených postupů psychiatrické péče
spoluautor dalších monografií

Řešené grantové projekty

 • 1999 – 2004 MSM 1111 0000 1 VZ „Plasticita mozku“, hlavní řešitel
 • 2000 – 2004 QLG4-CT-2000-01700 5FW EU „EDEN“, hlavní řešitel
 • 2001 FRVŠ F3 2008 „Testy z psychiatrie na internetu, spoluřešitel
 • 2002 – 2006 QLRT-2001-01036 5FW EU „EUNOMIA“, hlavní řešitel
 • 2003 – 2006 QLG 5-CT-2002-01637 „ISLANDS“, hlavní řešitel
 • 2003 FRVŠ F3 2870 Výuka psychiatrie na Internetu, spoluřešitel
 • 2004 FRVŠ F3 977 Výuka psychiatrie v angličtině na Internetu, spoluřešitel
 • 2004 – 2005 IGA MZ 7515 Ekonomické aspekty psychiatrické péče, hlavní řešitel
 • 2005 – 2009 – Zentiva, Vliv farmakologicky odlišných antidepresiv na synoptický přenos signálu, hlavní řešitel
 • 2004 – 2005 Joint Program: Mental Health and Policy Research Training for Czech Post Doctoral Scholars, University of Kalifornia, Berkeley, spoluřešitel
 • 2004 – 2005 BCA WHO 04 – 05, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2006 – 2010 Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu. Výzkumné centrum MŠMT, koordinátor
 • 2006 – 2009 IGA MZ, Farmakorezistentní deprese a diagnostické možnosti indikace antikonvulzní léčby, hlavní řešitel
 • 2004 – 2005 BCA WHO 04 – 05, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2005 – 2007 Mentally Disordered Persons in European Prison Systems – Needs, Programmes and Outcome (EUPRIS), EC no. 2004106
 • 2006 – 2007 BCA WHO 06 – 07, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2007 – 2009 PROMO, 6FWP, národní koordinátor
 • 2007 – 2014 VZ MŠMT 0021620849 Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění, spoluředitel
 • 2007 – 2009 DEMoB.inc, 6FWP, národní koordinátor
 • 2007 – 2008 HR 163/07 MPSV: Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotnímu postižení dle MKN s přihlédnutí k MKFS, koordinátor kapitoly F.
 • 2008 – 2009 BCA WHO, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2008 – 2010 Joint Program: Finance and Mental Health Services Training in Czech Republic/Central Europe, projekt University of Kalifornia, Berkeley, spoluřešitel
 • 2009 Studijní materiály multimediálního charakteru na internetu pro předmět Psychosociální vývoj. FRVŠ, spoluředitel
 • 2010 – 2011 BCA WHO, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2011 – 2014 AMVIS LH 11/032 Poruchy konektivity a disociativní stavy, spolupráce s Chicago School of Professional Psychology, hlavní řešitel
 • 2012 – 2013 BCA WHO, priorita č. 3, Preparation of National Plan for Mental Health, hlavní řešitel
 • 2012 – 2016 P407/12/1957 GA ČR Autonomní indikátory predikce stresové odpovědi, spoluřešitel
 • 2013 – FRVŠ 393/2013 Inovace a rozvoj výukových laboratoří Centra psychiatrických a behaviorálních věd 1.LF UK v Praze, řešitel

Členství v redakčních radách

 • člen redakční rady Archives of Psychiatry and Psychotherapy
 • člen redakční rady NeuroEndocrinology Letters
 • člen redakční rady Polish Journal of Geriatric Psychiatry
 • člen redakční rady Activitas Nervosa Superior
 • člen redakční rady SAARC Journal of Psychiatry
 • člen redakční rady Open Journal of Psychiatry
 • člen redakční rady České kriminologie
 • zástupce šéfredaktora Psychology Observer

Ceny a ohodnocení vědecké práce

 • 1990 – cena České sexuologické společnosti
 • 1997 – spoluautor práce odměněné Vondráčkovou cenou
 • 1999 – Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • 2001 – cena rektora UK
 • 2001 – cena předsednictva ČLS JEP
 • 2002 – spoluautor práce odměněné cenou Aloise Alzheimera
 • 2005 – spoluautor práce odměněné cenou Vondráčkova nadačního fondu
 • 2006 – spoluautor práce odměněné cenou České neuropsychofarmakologické společnosti
 • 2006 – čestná medaile 1.LF UK
 • 2006 – medaile Jana Evangelisty Purkyněho
 • 2006 – spoluautor práce odměněné cenou Zdeňka Kleina
 • 2007 – Kuffnerova cena
 • 2008 – Vondráčkova cena, spoluautor
 • 2010 – Vondráčkova cena, spoluautor
 • 2011 – Stříbrná medaile Karlovy Univerzity
 • 2011 – Kuffnerova cena
 • 2011 – Diplomate in Behavioral Medicine, International Academy of Behavioral Medicine, Councelling and Psychotherapy
 • 2011 – výroční Prague Convention Ambassador´s Program ocenění
 • 2012 – Pamětní medaile Spolku lékařů českých v Praze
 • 2012 – Kuffnerova cena, spoluautor
 • 2012 – cena za nejlepší poster IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, spoluautor
 • 2012 – výroční ocenění Prague Convention Ambassador´s Program
 • 2012 – Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství
 • 2013 – Cena prezidenta České lékařské komory za přínost v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů
 • 2013 – Diplom za mimořádný přínost v oblasti kongresového turismu, CzechTourism
 • 2014 – cena ČNPS, spoluautor2014 – pamětní plaketa PN Philippa Pinela Pezinok za spolupráci a rozvoj nemocnice a psychiatrie na Slovensku
 • 2015 – pamětní plakety Fogarty International Center, National Institutes of Health, USA
 • 2019 – Zlatá medaile České lékařské společnosti JEP

Další aktivity ve vědecké oblasti

 • 2003 – 2010 – předseda komise pro neurologii, psychiatrii a psychologii IGA MZd ČR
 • 2003 – dosud – předseda oborové komise „ Lékařská psychologie a psychopatologie postgraduální vědecké přípravy na 1. LF UK
 • předseda organizačního výboru mezinárodní konference IASR Praha 1991
 • předseda organizačního výboru regionální konference Světové psychiatrické společnosti Praha 1995
 • předseda organizačního výboru Evropské psychiatrické konference (AEP) Praha 2000
 • předseda vědeckého a organizačního výboru celostátních konferencí s mezinárodní účasti Psychiatrické společnosti ČLS JEP Špindlerův Mlýn 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010
 • člen Vědeckého a organizačního výboru Světové psychiatrické konference v Káhiře 2005
 • 2004 – 2008 člen Vědeckého výboru Světové psychiatrické konference Praha 2008
 • 2005 – 2008 – předseda organizačního výboru Světové psychiatrické konference Praha 2008
 • Člen organizačního výboru Světové psychiatrické konference v Buenos Aires, 2011
 • Prezident mezinárodního kongresu Světové psychiatrické společnosti, Praha 2012
 • člen organizačního výboru kongresu Světové psychiatrické společnosti, Vídeň 2013
 • 2012 – dosud, člen Vědecké rady IPVZ
 • 2013 – člen akademického výboru světové konference World Federation for Mental Health, Buenos Aires 2013
 • 2013 – chairman, 3rd. CENESYS (European Postgraduate School in CNS), Prague
 • 2014 - místopředseda celostátních konferencí s mezinárodní účasti Psychiatrické společnosti ČLS JEP Špindlerův Mlýn
 • 2015 – scientific advisor IFMAD kongres v Praze
 • 2019 – scientific advisor IFMAD kongres ve Vídni
 • 2021 – scientific advisor IFMAD kongres v Budapešti

Členství

 • 1990 – 1996 vědecký sekretář Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • 1996 – dosud – předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • 1986 – člen výboru Sexuologické společnosti ČLS JEP, 2010 místopředseda
 • 1996 – 2007 člen vědecké rady MZd ČR
 • 1996 – 2001 český zástupce v UEMS komisi pro psychiatrii EU
 • 1997 – 2002 víceprezident Donausymposia
 • 2002 – 2008 – člen Komise pro konference Světové psychiatrické společnosti
 • 2006 – člen – mentor Fogarty International Center Mental Health Policy in Central and Eastern Europe Project, University of California v Berkeley
 • 2007 – dosud – člen výboru Spolku lékařů českých
 • 2008 – dosud – konzultant Světové psychiatrické společnosti pro konference
 • 2008 člen kolegia ministra zdravotnictví
 • 2011 člen předsednictva České lékařské společnosti
 • 2011 – dosud – člen Akademického senátu KU
 • 2012 – 2014 – ambassador Světové psychiatrické konference, Madrid
 • 2013 – 2016, past president Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • 2013 – 2016 člen vědecké rady IPVZ
 • 2013 – dosud, předseda Spolku českých lékařů v Praze
 • 2013 – dosud, člen Akademického senátu 1. LF UK
 • 2014 – 2018 člen vědecké rady a předseda panelu 04 Neurovědy a duševní zdraví Agentury pro zdravotnický výzkum ČR
 • 2014 – dosud člen odborného kolegia ministra zdravotnictví ČR
 • 2014 – dosud předseda správní rady Vondráčkova nadačního fondu
 • 2014  – 2018 člen oborové rady doktorského studijního programu UK „Specialization in Health Service
 • 2015 – dosud člen Etické komise 1. LF UK
 • 2015 – dosud předseda sekce „Výzkum traumatického stresu“ Světové psychiatrické společnosti

Čestná členství

 • čestný člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP
 • čestný člen Světové psychiatrické společnosti
 • čestný člen Slovenské psychiatrické polečnosti
 • čestný člen České lékařské společnosti ČLS JEP
 • čestný člen Spolku lékařů českých
 • čestný člen Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP
 • International fellow Americké psychiatrické společnosti