Kapitoly v odborných knihách

Kapitola nebo kapitoly v odborné knize (viz Odborné knihy) v případě, kdy celá kniha má jen editora a každá kapitola má samostatného autora nebo autorský kolektiv.
(zdroj: Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací – Kategorie B – odborná kniha)

 

Seznam samostatných kapitol v odborných knihách:

1. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexuální poruchy při různých onemocněních. In: Raboch J. a kolektiv, „Lékařská sexuologie“, SPN, Praha, 1984, 55 – 71.
2. Raboch, J.: Panické stavy – diferenciální diagnóza. In: Panické stavy II. díl. Eds. Raboch, J., Praško, J., Seifertová, D. Psychiatrická společnost ČLS JEP, Praha 1998, s. 6 – 17
3. Raboch, J.: Sociální fobie. In: Úzkost a úzkostné poruchy. Ed. I. Ulč, Grada, 1999, s. 66 – 70
4. Raboch, J.: Specifické (izolované) fobie. In: Úzkost a úzkostné poruchy. Ed. I. Ulč, Grada, 1999, s. 66 – 70
5. Raboch, J.: Jsou Češi „ufňukanější“ než jiné národy? In: Křeslo pro Fausta. Ed. J. Hořejší, Galén, Praha 2002, s. 147-154
6. Raboch, J.: Demence – výzva pro zdravotnictví a spol demencí. Galén, Praha 2003, s. 15 – 20
7. Raboch, J.: Obsedantně kompulzivní porucha. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 479 – 480
8. Raboch, J.: Sociální fobie. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 157
9. Raboch, J.: Specifické fobie. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 157
10. Raboch, J.: Panická porucha. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 480
11. Vevera, J., Bražinová, A., Nemen, J., Pálová, E., Raboch, J.: Human resources and training. In: Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republice, 1989 to the present. Eds. R. M. Scheffler, M. Potůček, Karolinum Press, Praha 2008, s. 197 – 224.
12. Raboch, J., Grohmannová, K., Netík, K.: Czech Republic. In: H.H.J. Salize, Dressing H. eds.: Mentally Disordered Persons in European Prison System. Pabst, Lengerich 2009, s. 107 – 114.
13. Fišar, Z., Hroudová, J. and Jiří Raboch (2012):  Neurotransmission in Mood Disorders. In: Juruena, Mario F. (Ed.): Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders. InTech 2012, ISBN 978-953-51-0177-2.
14. Raboch J. Omezování osobní svobody ze zdravotních důvodů – postupy lege artis. In Ptáček R. Bartůněk P. Mach J. (eds.), Lege artis v medicíně, Grada, Praha 2013, s. 145 – 154.

Jednotlivé kapitoly v již uvedených odborných knihách (viz Odborné knihy):

1. Raboch, J.: Obsedantně kompulzivní porucha. In: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče, pořadatel J. Raboch, Galén, Praha 1999, s. 101 – 108
2. Raboch, J.: Sociální fobie. In: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče, pořadatel J. Raboch, Galén, Praha 1999, s. 63 – 70
3. Raboch, J.: Dlouhodobý průběh a léčba depresivní poruchy. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 98 – 99.
4. Baková, N., Raboch, J.: Neurobiologie sociální fobie. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 17.
5. Pietrucha, S., Raboch, J.: Testosteron, stárnutí a koitální aktivita. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 83.
6. Vaněk, J., Raboch, J., Zrzavecká, I., Sekot, M.: Den D. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 125.
7. Raboch, J.: Diferenciální diagnóza generalizované úzkostné poruchy. In: Libigerová, E., Raboch, J., Praško, J.: Generalizovaná úzkostná porucha II. Maxdorf, Praha 2000, s. 19 – 29.
8. Raboch, J., Zvoský, P.: Předmluva. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s. XXXI.
9. Raboch, J.: Klasifikační systémy v psychiatrii. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s. 135 – 142.
10. Raboch, J.: Neurotické poruchy. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s.275 – 305
11. Raboch, J.: Duševní poruchy v praxi jiných lékařů. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s. 546 – 559.
12. Raboch, J.: Psychiatrie založená na důkazech – potřebujeme standardy péče? V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 217 – 218
13. Raboch, J.: Sexuální život u pacientů s depresivní poruchou. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 219 – 220.
14. Raboch, J., Kallert, T., Kiejna, A., Nawka, P., Priebe, S., Howardová, A., Baková, N.: Alternativy akutní psychiatrické hospitalizace. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 221 – 222.
15. Kallert, T., Priebe, S., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J.: The European Day Hospital Evaluation (EDEN) Study: An Example of EC-funded mental health services research. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, 103 – 108.
16. Vevera, J., Ort, M., Kasalová, Z., Pilečková, N., Velenovská M., Vaněk, D., Glázlová, K., Uhrová, T., Raboch, J., Novotný, M., Bečka, J., Živný, J.: Pacient:klient (77:23) – preference výrazu pacient a klient mezi nemocnými na různých zdravotnických pracovištích. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, 275 – 276.
17. Stárková, L.jr., Raboch, J., Kitzlerová, E., Baková, N., Sekot, M.: Spokojenost s léčbou u hospitalizovanýách pacientů v denním stacionáři – studie EDEN. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 251.
18. Kitzlerová, E., Raboch, J., Stárková, L., Baková, N., Sekot, M., Howardová, A., Hamplová, J.: Hodnocení psychopatologie a kvality života pomocí dotazníku BPRS, MANSA v rámci studie EDEN – průběžné výsledky integrované denní péče. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 107 – 108.
19. Baková, N., Raboch, J., Stárková, L., Kitzlerová, E., Sekot, M., Peichlová, J., Howardová, A.: ESMS (The European Service Mapping Schedule) a jeho využití v psychiatrii. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 25.
20. Pietrucha, S., Raboch, J.: Serotonin-estrogenní dysregulace v průběhu života ženy. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 183.
21. Raboch, J.: Česká psychiatrie a svět, 10 let sjezdů Psychiatrické společnosti ČLS JEP. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 1 – 2
22. Anders, M., Raboch, J., Holcát, M., Jech, R., Dvořáková, J., Seidl, Z., Rathová, L., Kozelek, P.: Využití rTMS v nepsychiatrických indikacích. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 3 – 4
23. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: Historie a perspektivy telepsychiatrie a e-mental health v České republice. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 28 – 30
24. Kališová, L., Raboch, J., Novotná, I., Bašný, Z.: Projekt EUNOMIA – pracovní skupiny. Vhodný postup užití omezovacích prostředků v psychiatrii. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 86
25. Kališová, L., Raboch, J., Novotná, I., Černý, M., Victorinová, K., Kitzlerová, E., Nawka, A., Chudárek, F.: Užití omezovacích opatření v České republice – projekt EUNOMIA. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s.87
26. Kallert, T.W., Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Solomon, Z., Magliano, L., Dembinskas, A., Kiejna, A., Nawka, P., Torres-Gonzales, F., Priebe, S., Kjellin, L.: Design and first results of a European project (EUNOMIA) evaluating coercive treatment measures in psychiatry. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 88 – 89
27. Kallert, T.W., Schützwohl, M., Schnippa, S., Schönherr, R., Glöckner, M., Nützenadel, T., Priebe, S., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J. a EDEN-study group: Effectiveness of acute day hospital vs. inpatient care: selected results from an international multicentre randomised controlled trial (EDEN-study). V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 90 – 91
28. Kitzlerová, E., Raboch, J., Kališová, L., Sekot, M., Howardová, A., Peichlová, J., Baková, N., Kallert, T.: Studie EDEN – hodnocení vývoje psychopatologie a kvality života u dvou skupin pacientů léčených formou denního stacionáře a klasickou hospitalizací (konečné výsledky jednoročního sledování). V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 100 – 101
29. Kozelek, P., Anders, M., Čechová, A., Raboch, J.: Terapeutické výsledky repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) u skupiny nemocných chronickým únavovým syndromem (CFS). V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 116 – 117
30. Půbal, K., Raboch, J., Kitzlerová, E., Číhal, L.: Ekonomické aspekty psychiatrické péče – srovnání péče hospitalizacční a denního stacionáře v ČR. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 226 – 228
31. Sekot, M., Raboch, J., Baková, N., Howardová, A., Kališová, L., Kitzlerová, E., Peichlová, J.: Sociální postižení psychiatrických pacientů po roce léčby. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 243 – 244
32. Raboch, J.: Mood (Affective) Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 79 – 87
33. Raboch, J.: Neurotic Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 89 – 111
34. Raboch, J.: Nonorganic Sleep Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 121 – 126
35. Raboch, J.: Sexual and Gender Identity Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 127 – 132
36. Raboch, J.: VI. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. XV –XVII.
37. Bob, P., Šusta, M., Gláslová, K., Pavlát, J., Hynek, K., Raboch, J.: Traumatický stres a kindling: důsledky pro indikaci antikonvulzivní léčby. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 4-5.
38. Bob, P., Šusta, M., Pavlát, J., Gláslová, K., Hynek, K., Raboch, J.: Chaos a psychiatrie: deprese, schizofrenie a nelineární dynamika mozkových procesů. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 6 – 7.
39. Fišar, Z., Hanuš, Z., Raboch, J.: Vliv antidepresiv s různými farmakologickými účinky na aktivitu monoaminooxydasy. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s.28 – 30.
40. Kališová L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Užití omezovacích opatření v psychiatrii. Projekt EUNOMIA – konečné výsledky. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 63 – 65.
41. Kališová L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Vnímání nátlaku a omezení při dobrovolném přijetí pacientů na psychiatrii. Projekt EUNOMIA. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 66 – 68.
42. Kitzlerová, E., Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Hodnocení spokojenosti s léčbou pacienty nedobrovolně hospitalizovanými na psychiatrii a jejich příbuznými. Projekt EUNOMIA. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 71 – 72.
43. Kovářů, H., Páv, M., Fišerová A., Kovářů F., Raboch, J., Lisá, V., Matouš-Malbohan, I.: Postreceptorové účinky antidepresi. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 99 – 102.
44. Nawka, P., Raboch, J., Kuklová, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Číhal, L., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Psychiatrická symptomatika u dobrovolně a nedobrovolně přijatých pacientů s psychotickou poruchou, pociťujících omezení při přijetí. Studie EUNOMIA. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 130 – 132.
45. Raboch, J.: Umíme léčit depresi? In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 223 – 226.
46. Vevera, J., Stopková, R., Bess, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukov, I., Raboch, J., Stopka, P.: Vliv polymorfismu genů pro COMTna impulsivitu u mužů s dissociální poruchou osobnosti a zdravých kontrol. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 267 – 268.
47. Raboch, J., Anders, M., Kryl, M.: Depresivní poruchy u dospělých. In: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. Ed. Raboch, J., Anders, M., Praško, J., Hellerová, P., Praha, Infopharm 2006, s. 64 – 71.
48. Raboch, J., Kryl, M.: Možnosti psychoterapeutického ovlivnění depresivních poruch. In: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. Ed. Raboch, J., Anders, M., Praško, J., Hellerová, P., Praha, Infopharm 2006, s. 72 – 87.
49. Raboch, J.: Quo vadis, psychiatria bohemica? In Quo vadis, psychiatria? Eds. J. Raboch, I. Zrzavecká, P. Doubek, A. Nawka, P. Uhlíková, Galen, Praha 2008, s. XIII – XIV.
50. Nawka, A., Raboch, J., Nawková, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Černý, M., Číhal, L., Kallert, T.W.: Generové rozdíly u nedobrovolně léčených psychotických pacientů. In Quo vadis, psychiatria? Eds. J. Raboch, I. Zrzavecká, P. Doubek, A. Nawka, P. Uhlíková, Galen, Praha 2008, s. 122 – 126.
51. Raboch, J.: Deprese a sebevražedné jednání v klinické praxi. In Raboch, J., Pavlovský, P. et al.: Klinická psychiatrie v denní praxi. Galen, Praha 2008, s. 79 – 104.
52. Raboch, J.: Duševní poruchy a kvalita péče. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 14 – 16.
53. Bob, P., Šusta, M., Raboch, J., Benáková, H., Uhrová, J., Zima, T.: Deprese, neuroendokrinní změny a disociace. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 25 – 26.
54. Bob, P., Šusta, M., Gregušová, A., Jasová, D., Raboch, J.: Deprese, stres a senzitizace. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 27 – 29.
55. Černý, M., Kališová, L., Nawka, A., Číhal, L., Raboch, J. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 46 – 48.
56. Hroudová J., Fišar, Z., Raboch, J., Hansíková, H.: Vliv antidepresivy na aktivitu mitochondriálních enzymů. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 106 – 109.
57. Hroudová, J., Fišar, Z., Raboch, J., Hansíková, H.: Změny aktivit monoaminoxidázy, citrátsyntázy a enzymů respiračního řetězce způsobené antidepresivy a stabilizátory nálady. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 110 – 112.
58. Hynek, K., Raboch, J.: Nový trestní zákon a jeho dopady na znalecké posuzování. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 116 – 118.
59. Jirák, R., Fišar, Z., Wenchich, L., Raboch, J.: Mitochondrie a demence. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 133 – 134.
60. Jirák, R., Raboch, J.: Některé mechanismy neurodegenerace přispívající k rozvoji syndromu demence. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 135.
61. Kališová, L., Raboch, J., Černý, M., Nawka, A.: Co můžeme dnes nabídnout chronicky nemocných? Současný stav psychiatrické péče v ČR: národní výsledky projektu DEMO-Binc. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 136 – 140.
62. Kališová, L, Raboch, J., Nawka, A., Černý, M. a mezinárodní tým DEMO-Binc: Vytvoření nástroje pro hodnocení kvality péče dlouhodobě psychiatricky nemocných – projekt DEMO-Binc. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 141 – 143.
63. Raboch, J., Bob, P.: Deprese, disociace a bolestivé fyzické symptomy. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 278 – 280.
64. Anders M. Raboch J. Kryl M. Depresivní porucha. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. (eds.) Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 141 – 155.
65. Baudiš P. Nawka A. Uhlíková P. Raboch J. Invalidizace duševně nemocných. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 235 – 244.
66. Kališová L. Petr T. Černý M. Raboch J. Indikátory kvality péče. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 245 – 249.
67. Suchopár J. Raboch J. Lékové censy a lékové interakce. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 265 – 280.
68. Raboch J. Psychiatrie jako jeden ze základních lékařských oborů – historický vývoj. In Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 13 – 20.
69. Raboch J. Klasifikační systémy v psychiatrii. In Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 163 – 170.
70. Raboch J. Afektivní poruchy. In Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 260 – 274.