Seznam všech publikovaných prací

od roku 1974

Kategorie J – článek v odborném periodiku:

1. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Die diabetogene Potenzschwäche. Sexualmedizin, 3, 1974, 3, 512 – 514.
2. Raboch, J.: Testikulární pathologie a výška dospělého muže. Čas. Lék. čes., 114, 1975, 33, 1016 – 1019.
3. Raboch, J., Reisenauer, R.: Analysis of body height in 829 patients with different forms of testicular pathology. Andrologia, 8, 1976, 3, 265 – 268.
4. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexuální poruchy u diabetiků. Prakt. lékař, 55, 1975, 5, 167 – 178.
5. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Popření otcovství. Čs. dermatologie, 52, 1977, 4, 268 – 274.
6. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Die andrologische Expertise. Sexualmedizin, 6, 1977, 6, 1018 – 1020.
7. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Paternity cases. Andrologia, 10, 1978, 2, 163 – 168.
8. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexualstörungen nach Unfällen. Die Begutachtungen der Folgen für den Mann. Sexualmedizin, 8, 1979, 6, 228 – 232.
9. Raboch, J., Janečková, E., Souček, K., Hynek, K., Faltus, F.: Viloxazin – naše klinické zkušenosti. Bull. Čs. spol. pro studium VNČ ANS, 1 – 2, 1979, 66.
10. Raboch, J.: Hormony a vývoj mozku. Čs. psych., 75, 1979, 2, 149 – 149.
11. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Poúrazové poruchy v pohlavním životě mužů. Čs. psych., 75, 1979, 1, 16 – 20.
12. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Expertizing of posttraumatic sexual disturbances in males. Andrologia, 11, 1979, 5, 402 – 406.
13. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexualstörungen nach Unfällen. Die begutachtung der Folgen für die Frau. Sexualmedizin, 8, 1979, 7, 274 – 276.
14. Raboch, J.: Sexuologische Begutachtungen bei Ehescheidungen. In: Die Sexualität des Mannes. Friedrich Schiller Universität, Jena, 1981, 71 – 75.
15. Raboch, J., Hořejší, J.: Sexuální život žen s Rokitanského – Küstnerovým syndromem. Prakt. lékař, 60, 1980, 15 – 16, 547 – 548.
16. Raboch, J.: Sexualhormone formen das Gehirn. Sexualmedizin, 9, 1980, 11, 472.
17. Raboch, J., Hořejší, J.: Sexuální život žen po neoplastice pochvy volným kožním štěpem pro Rokitanského – Küstnerův syndrom. Čs. gynekologie, 46, 1981, 1, 48.
18. Raboch, J., Smolík, P., Souček, K., Krulík, R.: Spermiologic findings in men treated with lithium. ANS, 23, 1981, 274 – 275.
19. Raboch, J.: Wo Scheidung droht. Sexualmedizin, 10, 1981, 12, 473 – 475
20. Raboch, J., Souček, K., Smolík, P.: Lithium a sexualita muže. Čs. psych., 79, 1983, 2, 29 -32.
21. Raboch, J., Hořejší, J.: Sexual life of women with Küstner – Rokitansky syndrome. Arch. Sex. Behav., 11, 1982, 3, 215 – 220.
22. Raboch, J. jun., Kobilková, J., Raboch, J.: Sexuální socializace žen se Stein – Leventhalovým syndromem. Čs. gynek.,47, 1982, 8, 580 – 581.
23. Raboch, J. Kobilková, J., Raboch, J.: Pohlavní život žen se Stein – Leventhalovým syndromem. Čs. gynek., 47, 1982, 9, 665 – 669.
24. Raboch, J. jun., Kobilková, J., Raboch, J.: Skóre dotazníku N5 u žen se Stein – Leventhalovým syndromem. Čs. psych., 82, 1986, 3 – 4, 215 – 218.
25. Raboch, J.: Sexualita cyklofreniček. Čs. psychiat., 82, 1986, 3 -, 174 – 181.
26. Raboch, J. jun., Boudník, V., Raboch, J.: Hodnoty dotazníku N5 u hysterektomovaných žen. Čs. gynek., 48, 1983, 3, 180 – 183.
27. Raboch, J. jun., Mikota, V.: Sexuální život neurotiček. Čas. Lék. českých, 122, 1983, 40, 1230 – 1234.
28. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J. jun.: Pohlavní život žen po hysterektomii. Čs. gynek., 48, 1983, 5, 352 – 356.
29. Boudník, V., Raboch, J. jun., Raboch, J.: Poradenství před a po hysterektomii. In: Integratívna funkcia psychoterapie. Bratislava, Výzkumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Předmanželská poradňa Bratislava I., 1984, 23 – 25.
30. Raboch, J.: Zyklophrenie – Schizophrenie. Endogenen Psychosen und die weiblichen Sexualität. Sexualmedizin, 13, 1984, 12, 698 – 702.
31. Raboch, J., Faltus, F.: Mentální anorexie a sexualita ženy. Čs. psych., 80, 1984, 5, 329 – 334.
32. Raboch, J: Sexual development and sexual life and female schizophrenic patients. Arch. Sex. Behav., 13, 1984,4, 341 – 349.
33. Raboch, J., Kobilková, J., Raboch, J. jun.: Sexual life of women with Stein – Leventhal syndrome. Arch. Sex. Behav., 14, 1985, 3, 263 – 270.
34. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J. jun.: Das Sexualleben nach der Hysterektomie. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 45, 1985, 1, 48 – 50.
35. Raboch, J., Smiljanič, M.: Neuroleptika a sexuální život schizofreniček. ANS, 27, 1985, 1, 58.
36. Raboch, J., Pavlát, J., Tichá, B: Sexualita a partnerské vztahy. Prakt. lékař, 65, 1985, 7, 254 – 255.
37. Raboch, J., Raboch, J. jun., Boudník, V., Kobilková, J.: Ovariální hormony a sexuální život ženy. Čas. Lék. českých, 124, 1985, 20, 609 – 613.
38. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexuální dysfunkce u mužů. In: Raboch J. a kolektiv, „Lékařská sexuologie“, SPN, Praha, 1984, 34 – 44.
39. Filip, V., Faltus, F., Hanáková, S., Janečková, E., Raboch, J., Dobiášová, A., Karen, P., Pošmurová, M.: Oxyprothepin dekanoát v udržovací léčbě schizofrenie – dvojitě slepá, standardem kontrolovaná studie. Čs. psych., 81, 1985, 1, 6 – 14.
40. Raboch, J.: Sexual development and sexual life of female psychiatric patients. Arch. Sex. Behav., 15, 1986, 4, 341 – 353.
41. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Number of siblings and birth order of sexually dysfunctional males and sexual delinquents. J. Sex. Marit. Ther., 12, 1986, 1, 73 – 76
42. Raboch, J., Kobilková, J., Raboch, J.jun.: Hysterectomie, ovariectomie bilaterale et sexualité de la femme en Tchécoslovaquie. Med. Hyg., 44, 1986, 1013 – 1016
43. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Stárka, L., Raboch, J.: Sexuální socializace žen se syndromem ovariální dysgenese. Čs. Gynekol., 51, 1986, 5, 313 – 316
44. Raboch, J., Kobilková, J., Stárka, L., Raboch, J.jun.: Pohlavní život žen s ovariální dysgenesí. Čs. Psychiat., 82, 1986, 3-4, 154 – 158
45. Raboch, J., Raboch, J.jun.: Einige Faktoren, die die Fahigkeit der Frau zum Orgasmus beeinflussen. Geburtshilf. Frauenheilk., 46, 1986, 11, 817 – 820
46. Raboch, J., Černá, H., Šrutová, L., Malý, K.: Psychiatricko-sexuologické posouzení motivace trestného činu vraždy. Čs. Kriminal., 19, 1986, 4, 370 – 371
47. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Hořejší, J., Stárka, L., Raboch, J.: Sexual development and life of women with gonadal dysgenesis. J. Sex. Marit. Ther., 13, 1987, 2, 117 – 127
48. Raboch, J., Hořejší, J.: Vážná duševní porucha u ženy s gonadální dysgenesí. Prakt. Lék., 67, 1987, 101 – 102
49. Kobilková, J., Stárka, L., Hampl, L., Musilová, J., Raboch, J.jun., Raboch, J., Putz, Z.: Hormonální nálezy u žen s gonadální dysgenesí. Čs. Gynekol., 52, 1987, 2, 110 – 115
50. Raboch, J., Boudník, V., Pondělíčková, J., Raboch, J.jun.: Koitarche dnešních dívek. Prakt. Lék., 67, 1987, 21, 789 – 790
51. Raboch, J., Bečvářová, D., Pondělíčková, J., Raboch, J.jun.: Rozvoj orgastické schopnosti u sexuálně debutujících dívek. Čs. Gynekol., 53, 1988, 2, 98 – 102
52. Raboch, J., Syrůček, L., Poddaná, B., Presl, J., Procházka L., Daneš, L.: K psychiatrické problematice AIDS. Čs. Psychiat., 84, 1988, 1, 36 – 41
53. Raboch, J., Černá, H., Zemek, P.: Sexual aggressivity and androgens. Brit. J. Psychiat., 151, 1987, 398 – 400
54. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J.jun.: Rozvoj orgastické schopnosti u mladých žen. Čs. Gynekol., 53, 1988, 3, 196 – 198
55. Raboch, J., Pondělíčková, J., Boudník, V., Raboch, J.jun.: Antikoncepční chování 16- až 18-letých dívek narozených 1967 až 1970. Čs. Gynekol., 53, 1988, 6, 429 – 432
56. Raboch, J., Boudník, V.: Faktory ovlivňující kvalitu sexuálního života po hysterektomii. Prakt. Lék., 68, 1988, 11, 418 – 420
57. Raboch, J.jun., Raboch, J.: La vie sexuelle aprés des opérations gynécologiques. Med. Hyg., 46, 1988, 1074 – 1080
58. Raboch, J.jun., Pondělíčková, J., Raboch, J., Boudník, V.: Sexuální chování dnešních učnic a studentek. Čs. Psychiat., 85, 1989, 3, 179 – 182
59. Raboch, J.jun., Hořejší, J., Kobilková, J., Raboch, J.: Psychosexuelle Adaptation von Frauen mit einem Gonadendysgenesie Syndrom. Z. Klin. Med., 44, 1989, 1453 – 1455
60. Raboch, J.jun., Dytrych, Z., Růžička, E., Raboch, J.: Úroveň znalostí o sexualitě u nezletilých dívek žádajících o interupci. Čs. Gynekol., 53, 1988, 8, 570 – 572
61. Raboch, J.: Duševní poruchy ženy ve světle gonadální steroidní funkce. Čs. Psychiat., 85, 1989, 3, 194 – 203
62. Raboch, J., Boudník, V.: Faktory ovlivňující duševní stav po hysterektomii. Čs. Gynekol., 53, 1988, 10, 730 – 736
63. Raboch, J.: Gonadální steroidy a sexualita ženy. Čas. Lék. čes., 128, 1989, 17, 513 – 516
64. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Raboch, J.: Réponses sexuelles aprés hystérectomie. Cah. Sexol.Clin., 14, 1988, 87, 52 – 53
65. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Changes in the premarital and marital sexual life of Czechoslovak women born between 1911 and 1970. J. Sex. Marit. Ther., 15, 1989, 3, 195 – 200
66. Raboch, J., Raboch, J.jun.: Předmanželský pohlavní život československých žen. Prakt. Lék., 69, 1989, 24. 907 – 909
67. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Stupeň vzdělání a psychosexuální adaptace ženy. Čs. Psychiat., 85, 1989, 6, 381 – 383
68. Raboch, J.: Je nutná výuka sexuologie. Puls, 1990, 7, s. 17
69. Raboch, J., Boudník, V., Raboch, J.jun.: Změny sexuální reaktivity u mladých československých žen. Čas. Lék. čes., 129, 1990, 4, s. 101 – 103
70. Daneš, L., Raboch, J.jun., Šonka, J., Raboch, J.: Neurotické příznaky u obesních žen. Čas. Lék. čes., 129, 1990, 20, s. 619 – 621
71. Raboch, J.: Hysterische Personlichkeit und Sexualitat der Frau. Psychiatr. med. Psychol., 42, 1990, s. 211 – 217
72. Raboch, J.: K modernizaci výuky psychiatrie. Skalpel, 1, 1990, 2, s. 18 – 19
73. Raboch, J.jun., Stárka, L., Raboch, J.: Sexuální život hirsutických žen léčených antiandrogeny. Čs. Gynekol., 55, 1990, 8, s. 596 – 598
74. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch, J.: Počet předmanželských koitálních partnerů u dnešních žen. Prakt. Lék., 70, 1990, 10, s. 373 – 374
75. Raboch, J.: Informace o výsledcích celostátní porady psychiatrických kateder lékařských fakult o modernizaci výuky. Čs. Psychiat., 86, 1990, 4, s. 283 – 284
76. Raboch, J., Vejlupek, T., Zemek, P., Procházka, L., Hána, M.: Diagnostický systém FALOS. Lékař a technika, 21, 1990, 5. s. 118 – 120
77. Raboch, J.: Sexuální vývoj ženy. In: Dětská gynekologie. Ed. J. Hořejší, Avicenum, Praha 1990, s. 49 – 53
78. Raboch, J., Hynek, K., Wernischová, M.: Některé biologické a experimentální markery sexuální agresivity. Čs. Psychiat., 87, 1991, 1, s. 8 – 11
79. Raboch, J.: La Sexologie en Tchécoslovaquie. Cahiers Sexol. Clin., 16, 1990, 99, s. 50 – 51
80. Raboch, J., Faltus, F.: Sexual development and life of patients with anorexia nervosa. Acta Psychiatr. Scand., 84, 1991, s. 9 – 11
81. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Anorgastické ženy. Čs. Gynekol., 56, 1991, 7-8, s. 394 – 401
82. Raboch, J.: „Elektrošoky“ a zneužívání psychiatrie. Skalpel, 2, 1991, 1, s. 16 – 17
83. Raboch, J.: K metodologickým problémům elektrokapacitní falopletysmografie. Prakt. Lék., 71, 1991, 8, s. 301 – 302
84. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Was begunstigt bei Frauen die orgastische Kapazitat. Sexualmedizin, 20, 1991, 8, s. 369 – 374
85. Raboch, J.: Faktory ovlivňující sexuální chování dospívajících. Zdraví, 15, 1992, 4, s. 17
86. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Infrequent orgasms in women. J. Sex. Marit. Ther., 18, 1992, 2, s. 114 – 120
87. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Orgasmus zřídka. Prakt. Lék., 72, 1992, s. 214 – 216
88. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Ehescheidungen und sexuelle Entwicklung von Madchen. Sexualmedizin, 21, 1992, s. 448 – 451
89. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch, J.: Rozvod rodičů a sexuální vývoj dívek. Čs. Psychiat., 89, 1993, 1, 46 – 49
90. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch. J.: Menarche, orgastische Kapazitat und Koitarche. Zentralbl. Gynakol., 115, 1993, s. 374 – 377
91. Raboch, J., Baudiš, P.: Uber die Entwicklung und den heutigen Zustand der Psychiatrie in der Tschechischen Republik. Fortschr. Neurol. Psychiat., 61, 1993, 1, s. 34
92. Raboch, J.jun., Raboch, J., Boudník, V., Šindlář, M.: Sexuální vývoj dospívajících dívek. Čs. Gynekol., 58, 1993, 5, s. 233 – 235
93. Raboch, J.: K problematice incestních vztahů. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 9, s. 260 – 262
94. Raboch, J. jun., Raboch, J., Šindelář, M.: Koitale Anorgasmie in der Ehe, Zentralbl. Gynekol. 116, 1994, s 102 – 106
95. Raboch, J. jun., Šindlář, M. Raboch, J.: Leiden Lötet das Verlangen, Sexualmedizin, 16, 1994, 4, s. 121 – 123
96. Raboch, J. jun., Zvěřina, J. Raboch, J. Šindlář, M.: Masturbační chování dospívajících, ČS. Psychiatr.,90, 1994, s 97 – 100
97. Raboch, J., Raboch, J. jun., Šindlář, M.: Koitarche jako „outcome indicator“, Čas. Lék. čes., 133/1994, 9, s. 266 – 267
98. Raboch, J., jun., Dytrych, Z., Růžička, E., Raboch, J.: Úroveň znalostí o sexualitě nezletilých dívek žádajících o interupci. Čs. Gynekol., 53, 1988, 8, s. 570 – 572
99. Raboch, J.: K metodologickým problémům elektrokapacitní falopletysmografie. Prakt. Lék., 71, 1991, 8, s. 301 – 302
100. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Ehescheidungen und sexuelle Entwicklung von Madchen. Sexualmedizin, 21, 1992, s. 448 – 451
101. Raboch, J.: K problematice incestních vztahů. Čas. Lék. čes., v tisku
102. Raboch, J.: Informace o výsledcích celostátní porady psychiatrických kateder lékařských fakult o modernizaci výuky. Čs. Psychiat., 86, 1990, 4, s. 283 – 284
103. Raboch, J.: La Sexologie en Tchécoslovaquie. Cahiers Sexol. Clin., 16, 1990, 99, s. 50 – 51
104. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Ehescheidungen und sexuelle Entwicklung von Madchen. Sexualmedizin, 21, 1992, s. 448 – 451
105. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch, J.: Rozvod rodičů a sexuální vývoj dívek. Čs. Psychiat., 89, 1993, 1, 46 – 49
106. Raboch, J.jun., Boudník, V., Raboch. J.: Menarche, orgastische Kapazitat und Koitarche. Zentralbl. Gynakol., 115, 1993, s. 374 – 377
107. Raboch, J.: Výuka psychiatrie na Cornell University Medical College. Puls, 4, 1993, 6, s. 13 – 14
108. Raboch, J., Baudiš, P.: Uber die Entwicklung und den heutigen Zustand der Psychiatrie in der Tschechischen Republik. Fortschr. Neurol. Psychiat., 61, 1993, 1, s. 34
109. Raboch, J.jun., Raboch, J., Boudník, V., Šindlář, M.: Sexuální vývoj dospívajících dívek. Čs. Gynekol., 58, 1993, 5, s. 233 – 235
110. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M.: Koitale Anorgasmie in der Ehe. Zentralbl. Gynekol., 116, 1994, s. 102 – 106
111. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Raboch, J.: Leiden totet das Verlangen. Sexualmedizin, 16, 1994, 4, s. 121 – 123
112. Raboch, J.jun., Zvěřina, J., Raboch, J., Šindlář, M.: Masturbační chování dospívajících. ČS. Psychiat., 90, 1994, 2, s. 97 – 100
113. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 9, s. 260 – 262
114. Raboch, J., Raboch, J.jun, Šindlář, M.: Koitarche jako „outcome indicator“. Čas. Lék. čes., 133, 1994, 9, s. 266 – 267
115. Raboch, J.jun, Raboch, J., Šindlář, M.: První pohlavní styk dívek. Čs. Gynekol., 59, 1994, 2, s. 64 – 66
116. Raboch, J.jun., Zvěřina, J., Raboch, J., Šindlář, M.: Sexuální chování dnešních učnic a učňů. Prakt. Lék., 74, 1994, 5, s. 207 – 208
117. Raboch, J.: Pohlavní zneužití dítěte. Prakt. Lék., 74, 1994, 11, s. 509 – 512
118. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M.: Der erste Geschlechtsverkehr der Frau. Zentrallbl. Gynekol., 117, 1995, 1, s. 29 – 31
119. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Nur geringfugige Unterschiede. Sexualmedizin, 17, 1995, 3, s. 77 – 80
120. Raboch, J.: Sexualita v klimakteriu a v postmenopauze. Mod. Gynekol. a Porod., 5, 1995, 1, s. 77 – 82
121. Janotová, D., Raboch, J.: Násilí v rodině. Čs. Psychiat., 91, 1995, 2, s. 109 – 110
122. Raboch, J.: Multiple choice tests in the undergraduate teaching of psychiatry. Čs. Psychiat., Suppl. 2, 91, 1995
123. Raboch, J., Markovič, J.: Falešné obvinění z pohlavního zneužití dítěte. Čs. Kriminal., 28, 1995, 2, s. 137 – 141
124. Raboch J., jun., Sindlář, M.: Sexuální vývoj městských a vesnických dívek. Čs. Gynekologie, 60, 1995, 5, s. 234 – 236
125. Raboch, J., jun., J. Raboch, Sindlář M.: Vzdělání a sexuální vývoj dospívajících dívek, ČS. Psychiat., 91, 1995, 5, s. 265 – 269
126. Raboch J., jun. Regionální symposium Světové psychiatrické společnosti, Zdrav. noviny 44, 1995, 47, s. 9
127. Raboch J., Profesor Vondráček a sexuologie, Prakt. Lékař 76, 1996, 1, s. 43
128. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M.: Die sexuelle Entwicklung der tschechischen Madchen vor und nach der „samten“ Revolution. Zentralbl. Gynekol., 118, 1996, 4, s. 221 – 224
129. Raboch, J.: Prevalence of social phobia among medical students. European Psychiat., 11, 1996, Suppl. 4, s. 374
130. Raboch J., „Pachatelé“ pohl, zneužívání. ČS. psychiatrie, 92, 1996, 1, s. 18 – 24
131. Raboch J., jun., Raboch J., Šindelář, M.: Sexuální vývoj českých dívek před listopadem 1989 a po něm. Čas. Lék. čes., 135, 1996, 3, 71 – 73
132. Raboch J.: 1. mezinárodní konference o edukaci a novinkách u obsedantně kompulzivní poruchy, Barcelona 1995, Medica Revue 96, 3, s. 35 – 37
133. Raboch J.: K výskytu pohlavního zneužívání. Čas. Lék. čes., 135 / 1996, 9, s. 270 – 272
134. Raboch, J.: Sociální fobie – historické aspekty. ČS. Psychiatrie, 92, 1996, 5, s. 298 – 302
135. Raboch, J.: Sociální fobie, nově koncipovaná duševní porucha. Lékařské listy 1996, 50, s. 14
136. Raboch, J. jun., Raboch, J., Šindelář, M. Některé faktory ovlivňující sexuální vývoj dospívajících dívek. Prakt. Lékař, 76, 1996, 12, s. 596 – 599
137. Raboch, J.: Úzkostné poruchy. Medica Revue IV., 1997, 3, s. 4 – 7
138. Raboch, J.jr., Raboch, J., Šindlář, M.: Ausgewahlte Faktoren und die Sexualentwicklung von Madchen. Zentralbl. Gynekol. 119, 1997, 6, s. 273 – 277
139. Raboch, J.: K výskytu sociální fobie. Prakt. Lék., 77, 1997, 8, s. 387 – 388
140. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, V.: Sexuální život vdaných žen s chronickými záněty rodidel. Čes. Gynek., 62, 1997, 4, s. 224 – 226
141. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, V.: Ženská sexuální dyspareunie. ČS. Psychiat., 93, 1997, 6, s. 307 – 311
142. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, V.: Algopareunie. Čes. Gynek., 62, 1997, 5, s. 282 – 284
143. Raboch, J.: Algoritmy biologické léčby obsedantně kompulzivní poruchy. Scripta Medica, Suppl. 4, 40, 1997, s. 41 – 43
144. Raboch, J.: Klinické aspekty panické poruchy. In: Panické stavy. Ed. J. Raboch, D. Seifertová, J. Praško, Psychiatrická společnost, Praha 1998, s. 3 – 15
145. Raboch, J.: Zásady správné léčby sociální fobie. ČS.Psychiat., 93, Suppl. 4, 1997, s. 35 – 37
146. Raboch, J.: Obsedantně kompulzivní porucha. ČS.Psychiat., 93, Suppl. 4, 1997, s. 49 – 51
147. Raboch, J.: Nové pohledy na sociální fobii. Čas. Lék. čes., 137, 1997, 2, s. 35 – 38
148. Raboch, J.: Sociální fobie. Bull. Sdružení praktických lékařů ČR, březen 1998, s. 12 – 15
149. Raboch, J.jun., Raboch, J., Šindlář, M., Boudník, M.: Dyspareunie und Algopareunie. Zentralbl. Gynekol., 120, 1998, 6, s. 301 – 305
150. Höschl C., Raboch J.: Za tajemstvím lidské duše – deprese a úzkostné poruchy. Remedia 1998, 9, s. 26-32
151. Raboch J.: Reaktivní stavy, Sestra 5/98, s.8.
152. Raboch J.: Obsedantně kompulzivní porucha. Bull. sdružení praktických lékařů 8, 1998, 5, s. 14-15.
153. Urbánek V., Raboch J., Raboch J. jun., Šindlář M., Boudník V.: Léčba gynekologických zánětů ve Františkových Lázních. Čes. Gynekologie, 63, 1998, 5, s. 400-402.
154. Raboch J. jun. Raboch J., Šindlář M.: Sexuelle Zufriedenheit von Frauen und sociologische Faktoren. Zentralbl. Gynekol., 120, 1998, 11, s. 529-572
155. Raboch, J.: Výskyt afektivních poruch. Sestra, 2, 1999, s. 16
156. Raboch, J., Raboch, J.jun.: O viagře. Prakt. Lék., 79, 1999, 3, s. 161 – 162
157. Raboch, J.: Úzkost a deprese. In: Nové možnosti léčby v psychiatrii. Vesmír, Praha 1999, s. 4 – 13
158. Raboch, J.: Panická porucha jako typická představitelka úzkostných poruch. Remedia, forum medicinae, 1, 1999, 2, s. 14 – 21
159. Raboch, J.: 80 let psychiatrické společnosti v naší republice. ČS. Psychiat., 95, 1999, 4, s. 260 – 261
160. Raboch, J., Raboch, J.st.: Příspěvek ke studiu pedofilie. Prakt. Lék., 79, 1999, 7, s. 388 – 389
161. Raboch, J.: Development of practice guidelines in the Czech Republic. Current Opinion in Psych., 12, Suppl. 1, 1999, s. 421
162. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Swinging. ČS. Psychiat., 95, 1999, 6, s. 380 – 382
163. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Dumm und infertil. Sexualmedizin, 21, 1999, 9, s. 235 – 237
164. Raboch, J.: Podzimní povídání s psychiatrem. Sestra, 8, 1999, s. 4
165. Raboch, J.: Mezinárodní postavení české psychiatrie. ČS. Psychiat., 96, 2000, 1, s. 3 – 4
166. Raboch, J.: Panická porucha v klinické praxi. Causa Subita, 3, 2000, s. 32 – 34.
167. Raboch, J.jun., Hořejší, J., Raboch, J.: Pseudohermaphroditismus masculinus – sexuální vývoj a pohlavní život. ČS. Psychiat., 96, 2000, 4, s. 192 – 194.
168. Raboch, J., Hořejší, J., Raboch, J.: An „outcome indicator“ in the field of somatic intersexuality. Neuropsychopharmacology, 23, 2000, S2, s. 142.
169. Raboch, J.jun., Hořejší, J., Makalová, D., Raboch, J.: Psychosexuální vývoj a pohlavní život žen s kongenitálním adrenogenitálním syndromem. Čes. Gynek., 65, 2000, 3, s. 160 – 1
170. Faltus, F., Novotný, V., Raboch, J., Žucha, I.: Tianeptine for the treatment of major depressive episode: a double-blind study versus fluoxetine. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s. 419
171. Pietrucha, S., Raboch, J., Raboch, J.: Testosterone, ageing and coital activity. European Psychiat., 2000, 15, Suppl. 2, s. 397
172. Vaněk, D., Raboch, J., Vaněk, J.: The prevalence of depression in the Czech Republic. European Psychiat., 2000, 15, Suppl. 2, s. 397
173. Baková, N., Raboch, J., Obenberger, J., Leština, J.: MRI in patients with social phobia. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s.368
174. Raboch, J., Baudiš, P.: Current trends in Czech Psychiatry. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s. 311
175. Raboch, J.: History and current development in Czech psychiatry. European Psychiat., 15, 2000, Suppl. 2, s. 276.
176. Raboch, J.: Die Tschechische Psychiatrie – Vergangenheit und Zukunft. In: Krankenhauspsychiatrie in Europa. Eds. C. Cording, W. Weig, S. Roderer Verlag, Regensburg 2000, s. 89 – 96
177. Raboch, J.: Psychiatrie pro 21. století. ČS Psychiatrie, 96, 2000, 8, s. 295 – 296
178. Raboch, J.jun., Pietrucha, S., Raboch, J.: Hladina testosteronu a koitální aktivita muže. ČS. Psychiat., 97, 2001, 1, s. 4 – 7
179. Hořejší, J., Raboch, J.jun., Raboch, J.: Sexuální vývoj, sexuální život a fertilita žen, operovaných v dětství pro vrozené vývojové vady rodidel, z pohledu gynekologa a psychiatra-sexuologa. Čas. Lék. Čes., 140, 2001, 3, s. 88
180. Raboch, J.: Afektivní poruchy. Postgrad. Med., 3, 2001, 4, s. 438 – 443.
181. Howardová, A., Hamplová, J., Raboch, J., Baková, N., Sekot, M.: EDEN – European Day Hospital Evaluation. Psychiatrie, Suppl. 2, 2001, s. 46 – 47.
182. Raboch, J.jun., Šindlář, M., Albl, M., Raboch, J.: Depresivní symptomy u gynekologických pacientů. Čes. Gynekol., 66, 2001, 2, s. 124 – 125.
183. Raboch, J.jun., Pietrucha, S., Raboch, J.: Koitální aktivita mužů s varikokelou. Čas. Lék. Čes., 140, 2001, 9, s. 277 – 279.
184. Hořejší, J., Raboch, J.jun., Raboch, J., Teslík, L., Makalová, D.: Sexual development and life of women after surgical correction of malformed external genitalia in childhood. Second International Congress on Adolescence, Cappadocia 2001. Proceedings s. 126 – 133.
185. Howardova, A., Hamplova, J., Bakova, N., Sekot, M., Raboch, J.: Evaluation of integrated day hospital treatment in Czech Republic. Actas Esp. Psyquiatr. 29, 2001, 1, s. 299
186. Čepický, P., Dvořák, K., Dvořák, V., Fanta, M., Hořejší, J., Líbalová, Z., Nový, J., Pečená, M., Raboch, J., Rotta, L., Roztočil, A., Živný, J.: Doporučení pro diagnózu a léčbu premenstruálního syndromu. Česká Gynekol., 66, 2001, 3, s. 189 – 190
187. Stárková, L., Howardová, A., Raboch, J., Hamplová, J., Baková, N., Sekot, M.: Ovlivňuje spokojenost s léčbou klinický stav pacientů? Studie EDEN – předběžné výsledky.
188. Psychiatrie, Supplementum 1, 2002, s. 40
189. Raboch, J.: Duševní poruchy a stigma. Lékařské listy, 2002, 2, s. 6-8
190. Raboch, J.: Duševní poruchy, diskriminace a Světová zdravotnická organizace. ČS. Psychiatr., 98, 2002, 2, s. 71
191. Raboch, J.: Poporodní a pooperační psychiatrické komplikace. Moderní Gynekologie a Porodnictví, 11, 2002, 1, s. 72 – 81
192. Kallert, T.W., Schützwohl, M., Priebe, S., Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P.: Quality assurance for randomisation and survey instruments in the EDEN-study. European Psychiatry, 17, 2002, Suppl. 1, s. 58
193. Raboch, J., Howardová, A., Hamplová, J., Baková, N., Sekot, M., Kallert, T.W.: Clinical and sociodemographic features of randomised patients in the EDEN-centres. European Psychiatry, 17, 2002, Suppl. 1, s. 58
194. Kallert, T.W., Schützwohl, M., Kiejna, A., Nawka, P., Priebe, S., Raboch, J.: Efficacy of psychiatric day hospital treatment: Review of research findings and design of a European multi-centre study. Arch. Psychiat. Psychother., 4, 2002, 2, s. 55 – 71
195. Hoffman, G., Baudiš, P., Darovec, J., Frater, R., Georgiev, E., Haberfellnerl, J., Juszar, M., Jakovljev, M., Kovchev, S., Krasnov, V., Lazarescu, M., Liubi, D., Nawka P., pojskic, N., Raboch, J., Ravinova, M., Roessler, W., Sartorius, N., Schoeny, W., Škoda, D., Slupczynska-Kossobudzka, E., Svabls, V., Veltischevlo, D., Vlokh, I: Research study on follow-up changes of psychiatric/psychosocial care in different European countries, with specific references to middle and middle-eastern Europe. Psychiatria Danubina 14, 3-4, 2002, s. 207 – 223
196. Raboch, J.: Psychiatrie měla v posledních 50 letech do nabídnout. ZDN 2002, s. 95 – 96.
197. Kallert, T., Priebe, S., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J.: The relevance of acute day hospital treatment for restructuring European mental health care systems. Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 29
198. Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P., Priebe, S., Kallert, T.: Is acute psychiatric day hospital treatment as effective as inpatient treatment? Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 29
199. Priebe, S., Kallert, T., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J.: Patient views on acute day hospital treatment. Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 30
200. Kallert, T., Ganev, K., Raboch, J., Kastergiou, A., Solomon, Z., Maj, M., Dembinskas, A., Kiejna, A., Nawka, P., Torres-Gonzales, F., Kjellin, L., Priebe, S.: Aims and methods of the EUNOMIA –study (European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practice). Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 14
201. Stárková, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Baková, N., Sekot, M., Howardová, A., Hamplová, J., Kallert, T.: EDEN study – evaluation of psychopathology improvement, treatment satisfaction and life quality in two different therapeutic models. Europ. J. Public Health, 12, 2002, 4, s. 98
202. Hořejší, J., Raboch, J.,jr., Raboch, Teslík, I.: Sexual development and lif of women after surgical correction of malformed external genitalia in childhood. In: V. Bruni, M. Dei, eds. Pediatric and Adolescent Gynecology. Rome, CIC Edizioni Internazionali, 2002, s. 267 – 273
203. Tůma, I., Raboch, J., Hrdlička M., Smolík, P.: Postgraduální příprava v oboru psychiatrie v Evropské unii a v České republice. ČS Psychiatre 98,2002, s. 42 – 46
204. Stárková, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Baková, N., Sekot, M., Howardová, A., Peichlová, J., Kallert, T.: Studie EDEN – hodnocení vývoje psychopatologie, spokojenosti s léčbou a kvality života ve dvou odlišných terapeutických modelech. Psychiatrie, 7, 2003, Suppl. 1, s. 43
205. Anders, M., Raboch, J.: Klinické aspekty diferenciální indikace rTMS v psychiatrii. Psychiatrie, Suppl. 2, 2003, s. 12-13.
206. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: Telepsychiatrie: zahájení projektu Islands. Psychiatrie, Suppl. 2, 2003, s. 26.
207. Stárková, L., Raboch, J., Novotná, I., Bašný, Z., Kallert, T.: Mezinárodní projekt Eunomia – nedobrovolný vstup a nedobrovolná léčba pacientů s akutní duševní poruchou. Psychiatrie, Suppl. 2, 2003, s.123 – 124
208. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: Telepsychiatry: the beginning of project Island. Psychiatrie, 7, 2003, Suppl. 4, s. 117
209. Raboch, J., Pietrucha, S., Raboch, J.: Serum testosterone and coital activity in men with somatosexual disorders. Neuroendocrinol. Lett., 24, 2003, 5, s. 365 – 368
210. Raboch, J., Půbal, K., Kitzlerová, E.: Ekonomické aspekty psychiatrické péče. Nemocnice, 2003, 5, s. 22 – 23
211. Sekot, M., Raboch, J., Baková, N., Howardová, A., Kitzlerová, E., Peichlová, J., Stárková, L.: Sociální postižení pacientů hospitalizovaných a pacientů léčených formou denního stacionáře. Prakt. Lék., 83, 2003, 11, s. 652 – 656
212. Anders, Martin – Raboch, Jiří: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) nová metoda v léčbě depresivních poruch. Iatrike techne, ČR, 1213-6891. 2003, 7-8, s. 27-29.
213. Raboch, J.: Postavení psychiatrie mezi ostatními obory. In: Transformace oboru psychiatrie. Academia Medica Pragensis, Praha 2003, s. 16 – 27
214. Schutzwohl, M., Jarosz-Nowak, J., Raboch, J. et al.: Inter-rater reliability, of the Brief Psychiatric Scale and the Groningen Social Disabilities Schedule in a European multisite randomized controlled trial on the effectiveness of acute psychiatric day hospitals. Int. J. Methods in Psychiatric Research, 12, 2003, 4, s. 197 – 207
215. Raboch, J.: Farmakoterapie sexuálních dysfunkcí u žen. Psychiatrie, 8, 2004, Suppl. 1, s. 17
216. Raboch, J.: 10 let sjezdů Psychiatrické společnosti ČLS JEP. ČS Psychiatr., 100, 2004, 2, s. 65
217. Raboch, J., Kallert, T., Kiejna, A., Navka, P., Priebe, S., Howardová, A.: Results of recent national day hospital surveys in 5 European countries. European Psychiat., 19, 2004, Suppl. 1, s. 85
218. Kiejna, A., Rymaszewska, J., Kallert, T.W., Navka, P., Priebe, S., Raboch, J.: Methodological issues in carrying-out the multi-centre EDEN-study. European Psychiat., 19, 2004, Suppl. 1, s. 85
219. Raboch, J.: Co nového ve farmakologické léčbě nespavosti. Prakt. Lék., 84,2004, 1, s. 26 – 28
220. Raboch, J.: Násilí a psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie 100, 2004, 6, s. 337 – 338
221. Půbal, K., Raboch, J., Kitzlerová, E.: Jak měřit náklady psychiatrické péče? Česká a Slovenská Psychiatrie 100, 2004, 6, s. 356 – 359
222. Kitzlerová, E., Raboch, J., Pubal, K., Číhal, K.: Economic aspects of psychiatric care in Czech republic. Europ. J. Public Health, 14, 2004, 4, s. 89 – 90
223. Raboch, J.: Current trends in Czech psychiatry. World Psychiatry 3, 2004, Suppl. 1, s. 111
224. Raboch, J.: Psychopharmacological treatment of social phobia. World Psychiatry 3, 2004, Suppl. 1, s. 120
225. Raboch, J.: How to organize a congress – role of fellowships. World Psychiatry 3, 2004, Suppl. 1, s. 135
226. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: History of telepsychiatry in the Czech Republic. Neuropsychiatrie, 18, Suppl. 2, 2004, s. 127 – 130
227. Kallert, T.W., Glockner, M., Priebe, S., Briscoe, J., Rymaszewska J., Adamowski, T., Nawka, P., Rebuliova H, Raboch, J., Howardová, A., Schutzwohl, M.: A comparison of psychiatric day hospitals in five European countries: implication of thein diversity for day hospitál research. Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiol., 29, 2004, 10, s. 777 – 788
228. Kitzlerová, E., Raboch, J., Půbal, K., Číhal, L., Howardová, A.: Economic aspects of psychiatric care in Czech republic. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 1, s. 50
229. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Novotná, I., Černý, M., Nawka, A., Považan, M., Kuklová, L.: Vnímání omezení a nátlaku při přijetí na psychiatrii – mezinárodní projekt Eunomia. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 1, s. 50
230. Raboch, J.: Psychopharmacological treatment of social phobia. Psychiatriki 16, 2005, Suppl. 1, s. 157
231. Raboch, J.: Vliv sportu a tréninku na lidskou psychiku. Xstream 2005, 03, s. 72-73
232. Hořejší, J., Raboch, J.: Sexuální vývoj a život žen po korekci kongenitálních intersexuálních malformací. Moderní gynekologie a porodnictví 14, 2005, 1, s. 132 – 138
233. Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Magliano, L, Kiejna, A., Nawka, P., Kallert, T.W.: Views of relatives of patients having been compulsorily admitted to a psychiatric hospital: Results from the multi-site EUNOMIA project. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 1, s. 238 – 239
234. Kallert, T., Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J., Karasteriou, A., Solomon, Z., Maj, M., Dembinskas, A., Kiejna, A., Nawka, P., Torres-Gonzales, F., Priebe, S., Kjellin, L.: Involuntary hospital admission in Europe – EUNOMIA. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 1, s. 244.
235. Raboch, J.: Potencial capacity of day hospitals for general psychiatric patients. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 1, s. 244.
236. Raboch, J.: Venlafaxinum. Remedia 15, 2005, 1, s. 23 – 31.
237. Králíková E., Býma, S., Cífková, R., Češka R., Dvořák V., Hamanová J., Horký, K., Hradec J., Keller, O., Konštacký, S., Kos, S., Kostřica, R., Kunešová, M., Kvapil, M., Langrová, K., Mayer, O., Petrů, V., Popov, P., Raboch, J., Rosolová, H., Roztočil, K., sucharda, P., Vorlíček, J., Widimský, J.: Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku. Čas. Lék. Čes., 144, 2005, 5, s. 327 – 333.
238. Howardová, A., Kitzlerová, E., Půbal, K., Kališová L., Sekot, M., Baková, N., Číhal L., Raboch, J.: Ekonomické aspekty denní psychiatrické péče I. Randomizační proces, sociodemografické a klinické charakteristiky. Čes. a slov. Psychiatr., 101, 2005, 3, s. 142 – 147.
239. Kitzlerová, E., Howardová, A., Půbal, K., Kališová L., Sekot, M., Baková, N., Číhal L., Raboch, J.: Ekonomické aspekty denní psychiatrické péče II. Porovnání pacientů v denní péči a klasické hospitalizaci. Čes. a slov. Psychiatr., 101, 2005, 3, s. 148 – 154.
240. Anders, M., Dvořáková J., Raboch, J., Lattová, Z., Holcát, M., Rothová, L., Seidl, Z., Vaněčková, M., Jech, R., Havránková, P.: rTMS v léčbě tinitu. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 2, s. 19.
241. Kitzlerová, E., Raboch, J., Kališová, L., Novotná I., Považan M., Černý, M., Nawka, A., Kuklová, L.: Studie EUNOMIA – porovnání spokojenosti s léčbou u pacientů trpících akutní duševní poruchou, dobrovolně a nedobrovolně hospitalizovaných v psychiatrickém zařízení – výsledky za 1. rok. Psychiatrie, 9, 2005, Suppl. 2, s. 51 – 52.
242. Bob, P., Šusta, M., Pavlát, J., Hynek, K., Raboch, J.: Depression, traumatic dissociation and epileptic-like phenomena. Neuro Endocrinol Lett., 30, 2005, 4, s. 26 -
243. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Novotná, I.: Obecná praxe užívání omezovacích opatření – monitorování situace v České republice. Čes. a slov. Psychiatr., 101, 2005, 6, 303 – 307.
244. Kallert, T.W., Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J. et al.: The EUNOMIA project on coercion in psychiatry: study design and preliminary data. World Psychiatry, 4, 2005, 3, s. 168 – 172.
245. Vevera, J., Raboch, J.: Lékaři a farmaceutický průmysl. ČS Psychiatrie, 100, 2005, 4, s. 225 – 226.
246. Raboch, J., Wenigová, B. et al.: Mental health care in Prague. European Psychiatry 20, 2005, Suppl. 2, s. 289 – 293.
247. Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T. a EUNOMIA team: Používání omezovacích opatření – srovnání výsledků v rámci zemí zařazených do projektu EUNOMIA. Psychiatria pre prax 6, 2005, Suppl. 1, s. 13.
248. Raboch, J.: Několik slov úvodem (na závěr) … ČS Psychiatrie 101, 2005, 8, s. 402 – 404.
249. Raboch, J.: Konference Americké psychiatrické společnosti (APA) „Psychosomatická medicína – integrace psychiatrie a medicíny. ČS Psychiatrie 101, 2005, 8, s. 440 – 443.
250. Raboch, J.: Komentář k Davidson, J.R.T. et al.: Fluoxetin, komplexní kognitivně-behaviorální terapie a placebo u generalizované sociální fobie. Arch. Gen. Psychiatry-cs, 3, 2005, 1, s. 40.
251. Raboch, J.: Použití novějších antidepresiv v klinické praxi. Farmakoterapie 2005, 6, s. 595 – 602.
252. Fišar, Z., Hanuš, Z., Raboch, J., Hansíková H., Wenchich, L., Amler, E., Tvrzická, E., Vecka, M.: Antidepresiva, synaptozomy a mitochondrie. Psychiatrie, 10, 2006, Suppl. 1, s. 59.
253. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Kallert, T.: Farmakoterapie bez souhlasu pacienta – srovnání zemí v rámci projektu EUNOMIA – předběžné výsledky. Psychiatrie, 10, 2006, Suppl. 1, s. 60.
254. Vevera, J., Stopková, R., Bess, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukova, I., Raboch, J., Stopka, P.: Polymorfizmy COMT impulzivních agresorů. Psychiatrie, 10, 2006, Suppl. 1, s. 75.
255. Raboch, J.: Nemoci mozku a současná společnost. Čas. Lék. čes., 145, 2006, 3, s. 176 – 177.
256. Kališová, L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Howardová, A., Kallert, T.W.: Treatment satisfaction in patiens voluntary and involutary admitted in psychiatric wards. Eur. Psychiatr., 2006, 21, S1, s. 211.
257. Kališová, L., Raboch, J., Novotná, I., Černý, M., Kitzlerová, E., Kallert, T.W.: Perception of coercion exercised at admission adn hospitalisation in psychiatric wards. EUNOMIA-final results in the Czech Republic. Eur. Psychiatr., 2006, 21, S1, s. 87.
258. Raboch, J., Kallert, T.W., Onchev, G., Salomon, Z., Karastergiou, A., Maj, M., Dembiskas, A., Kiejna, A., Priebe, S., Nawka, P.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures dutiny hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Eur. Psychiatr., 2006, 21, S1, s. 13-
259. Raboch, J.: Psychiatry in the Czech Republic. International Psychiatry, 3, 2006, 2, s. 15 – 17.
260. Raboch, J., Kallert, T.W., Onchev, G., Salomon, Z., Karastergiou, A., Maj, M., Dembiskas, A., Kiejna, A., Priebe, S., Nawka, P., Kališová, L.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures dutiny hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Acta Espanolas de Psiquiatria, 34, 2006, 1, s. 89 – 90
261. Bob, P., Gláslová, K., Šusta, M., Jasová, D., Raboch, J.: Traumatic dissociation, epileptic-like phenomena, and schizophrenia. Neuroendocrinology Letters 27, 2006, 3, s. 101 – 106
262. Raboch J.: Sigmund Freud a areál na Karlově. Nemocnice, 2006, 3, s. 29 – 31.
263. Raboch, J.: Možnost volby může stresovat. Vita nostra revue, 2006, 2, s. 34 – 36.
264. Raboch, J.: Umíme léčit depresi? Psychiatrie pre prax. 6, 2006, S1, s. 17.
265. Raboch, J., Kallert, T. a EUNOMIA team: Omezovací prostředky u 976 nedobrovolně přijatých pacientů v 10 evropských centrech výzkumného projektu EUNOMIA. Psychiatrie pre prax. 6, 2006, S1, s. 41.
266. Raboch, J.: Sigmund Freud a psychiatrická klinika na Karlově. Vita nostra revue, 2006, 2, s. 57 – 60.
267. Lecic Tosevski, D., Udristoiu, T., Raboch, J., Velinov, V., Novotni, A.: Mental Health Care in the East and West: Bridging the Gap. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 90.
268. Raboch, J.: Current Problems of Psychiatry in the Czech Republic. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 91.
269. Raboch, J.: Mental Health Care in Prague, Czech Republic. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 130.
270. Kallert, T.W., Raboch, J., Yeeles, K., Kjellin, L., Katsakou, Ch.: Coercive Treatment – A Frequent and Ignored Problem in Clinical Psychiatry. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 133.
271. Raboch, J., Kallert, T.W., Onchev, G., Solomon, Z., Karestergiou, A.: Comparison of the Clinical Use of Individua Coercive Measures during Hospitalisation across the EUNOMIA Study sites. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 134.
272. Ruiz, P., Kuey, L., Raboch, J., Lopez Ibor, M.I., Loza, N., Hong, M., Peon Valdez, A.T.: How to Organize a Scientific Congress. Türk Psikiyatri Dergisi, 17, 2006, 2, Suppl. 1, s. 163.
273. David, I., Kebza, V., Paclt, I., Raboch, J., Volf, J.: Mental health in the Czech Republic: current problems, trends and future developments. J. Public Mental Health, 5, 2006, 2, s. 43 – 47.
274. Raboch, J.: Afektivní poruchy. Postgraduální medicína, 8, 2006, 5, příloha s. 25 – 33.
275. Raboch, J.: Deprese u tělesně nemocných. Lékařské listy 19, 2006, s. 7 – 12.
276. Raboch, J.: Venlafaxinum. Remedia, 16, 2006, s. 1-12.
277. Raboch, J.: Komentář Arch Gen Psychiatry-CS. Arch. Gen. Psychiatry-CS, 4, 2006, 2, s. 119.
278. Fišar, Z., Raboch, J., Hanuš, Z., Hansíková, H., Wenchich, L.: Antidepresiva a mitochondrie. Psychiatrie. 11, 2007, Suppl. 1, s. 14-15.
279. Bob, P., Šusta, M., Glaslová, K., Pavlát, J., Raboch, J.: Lateralized electrodermal dysfunction and komplexity in patiens with schizophrenia and depression. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 1, s. 11 – 15
280. Kallert, T., Priebe, S., McCabe, R., Kiejna A., Rymaszewska, J., Nawka, P., Ocvar, L., Raboch, J., Kališová, L., Koch, R., Schutzwohl, M.: Are day hospitals effective for acutely ill psychiatric patiens? A European multicenter randomized controlled trial. J. Clinic. Psychiatry, 68, 2007, 2, s. 278 – 287.
281. Kallert, T.W., Jurjanz, L., Schnall, K., Glockner, M., Gerdjikov, I., Raboch, J. et al.: Eine Empfehlung zur Durchfuhrung von Fixierungen im Rahmen der stationaren psychiatrishcen Akutbehandlung. Psychiatr. Prax. 34, 2007, Suppl. 2, s. 233 – 240.
282. Raboch, J., Bob, P.: Depression, Dissociation and Painful Physical Symptoms. Psychiatry Investigation, 4, 2007, Suppl. 1, s. 21.
283. Bob, P., Šusta, M., Procházková-Večeřová A., Pavlát, J., Raboch, J.: Symptomy limbické iritability a chaotická aktivita autonomního nervového systému v průběhu kognitivního konfliktu u pacientů s unipolární depresí: nové perspektivy pro indikaci antikonvulzivní léčby? ČS Psychiatrie, 103, 2007, 2, s. 68 – 72.
284. Raboch, J.: Kam směřuje medicínský obor psychiatrie? Zdravotnictví a finance 1, 2007, s. 8 – 11.
285. Rymaszewska, J., Jarosz-Nowak, J., Kiejna, A., Kallert, T., Schützwohl, M., Priebe, S., Wright, D., Nawka P., Raboch, J.: Social disability in different mental disorders. European Psychiatry 22, 2007, s. 160 – 166.
286. Bob, P., Šusta, M., Raboch, J., Zima, T., Benáková, H., Pavlát, J.: Chaotic neural response dutiny conflicting Strop task reflects the level of serum cortisol in patiens with unipolar depression. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 2, 106 – 109.
287. Ptacek, R., Bob, P., Paclt, I., Pavlat, J., Jasova, D., Zvolsky, P., Raboch, J.: Psychobiology of dissociation and its clinical assessment. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 2, 191 – 198.
288. Raboch, J.: Vladimír Vondráček. Čas. Lék. Čes., 146, 2007, 8, s. XXIX – XXX.
289. Bob, P., Fedor-Freybergh, P.G., Šusta, M., Pavlát, J., Jasová, D., Zima, T., Benáková, H., Mikloško, J., Hynek, K., Raboch, J.: Depression, prolactin and dissociated mind. Neuroendocrinology Letters, 28, 2007, 5, s. 639 – 642.
290. Raboch, J, Bob, P.: Pathogenesis of depression: cognitive conflict, limbic iritability and nonlinear analysis. Nervenarzt, 78, Suppl. 2, 2007, s. 302.
291. Raboch, J.: Deutsche akademische Psychiatrie in Prag. Nervenarzt, 78, Suppl. 2, 2007, s. 424.
292. Lecic-Tosevski, D., Raboch, J., Vavrušová, L., Novotni, A., Botbol, M.: Psychiatric services at times of transition – dilemmas and challenges. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 165 – 166.
293. Raboch, J.: Dilemmas in the Czech Republic. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 166.
294. Raboch, J., Vevera, J., Češková, E., Muhlen, P.E.: Evaluation and management of aggression in psychiatric patients. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 194.
295. Vevera, J., Stopková, R., Bess, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukov, I., Raboch, J., Stopka, P.: Genetic findings in impulsively violent offenders. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 194 – 195.
296. Raboch, J., Kallert, T.W., Kališová, L.: Comparison of the clinical use of coercive measures dutiny hospitalisation across the Eunomia study sites. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 195.
297. Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T.W.: Perception of coercion to be treated in the group of involuntary admitted patients. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 380.
298. Raboch, J., Bob, P., Šusta, M.: Pathogenesis of depression: cognitive conflict, limbic iritability and nonlinear analysis. Austr. New Zealand J. Psychiatr., 41, 2007, Suppl. 2, s. 412.
299. Raboch, J.: Různé depresivní poruchy – různá antidepresiva? Lékařské listy, 7, 2007, s. 6 – 8.
300. Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T.: Follow-up care and general pressure to treatment after discharge from psychiatric ward. BMC Psychiatry 2007, Suppl. 1, 17
301. Raboch, J., Kališová, L., Kallert, T.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures during hospitalization across the EUNOMIA study sites. BMC Psychiatry 2007, Suppl. 1, 31.
302. Fiorillo, A., de Rosa, C., Rossano, F., Magliano, L., Maj, M., Kallert, T., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Kiejna, A., Nawka, P., Kjellin, L.: Relatives´ views on involuntary hospitál admission in 8 EUNOMIA sites. BMC Psychiatry 2007, Suppl. 1, 32.
303. Dvořáková, J., Anders, M., Paclt, I., Raboch, J., Hopcat, M., Rothová L., Languth, B.: Repetitivní transkraniální magnetická stimulace a chronický subjektivní nonvibrační
tinnitus. Česk. Slov. Neurol., 70, 2007, 4, s. 371 – 374.
304. Bob, P., Glaslova, K., Susta, M., Jasova, D., Raboch, J.: Traumatic dissociation, epileptic-like phenomena, and schizophrenia. Activitas Nervosa Superior, 49, 2007, 1, s. 81 – 86.
305. Nawka, A., Raboch, J., Nawková, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Černý, M., Číhal, L., Kallert, T.W.: Kvalita života u nedobrovolně léčených pacientů s psychotickým onemocněním. Psychiatrie, Suppl. 1, 2008, s. 38.
306. Kališová, L., Raboch, J. a skupina EUNOMIA: Psychofarmaka podávaná při akutním neklidu – mezinárodní srovnání, projekt EUNOMIA. Psychiatrie, Suppl. 1, 2008, s. 39.
307. Fišar, Z., Raboch, J., Hanuš, Z., Wenchich, L.: Vliv farmakologicky odlišných antidepresiv na synoptický přenos signálu. Psychiatrie, Suppl. 1, 2008, s. 40.
308. Fišar, Z., Raboch, J.: Depression, antidepressants, and peripheral blood components. NeuroEndocrinology Letters, 29,2008, 1, s. 17 – 28.
309. Raboch, J., Libiger, J.: The 14th World Congress of Psychiatry. World Psychiatry 7, 2008, 1, s. 63.
310. Eichler, T., Schutzwohl, M., Priebe, S., Wright, D., Adamowski, T., Rymaszewska, J., Nawka, P., Ovčár, L., Raboch, J., Kallert, T.W.: Loss to follow-up in longitudinal psychiatric research. Epidemiologia e Psychiatry Sociale, 17, 2008, 2, s. 138 – 147.
311. Raboch, J.: Psychiatr Jan Janský. Nemocnice 2008, 1, s. 26 – 27.
312. Kališová, L., Raboch, J., Číhal, L., Novotná, I., Kitzlerová, E. a skupina EUNOMIA: Použití omezovacích prostředků v psychiatrii – výsledky mezinárodního projektu EUNOMIA, základní charakteristika konečného souboru v ČR. ČS Psychiatrie, 104, 2008, 1, s. 4 – 8.
313. Bob, P., Freybergh, P.F., Jasova, D., Susta, M., Pavlat, J., Zima, T., Benakova, H., Bizik, G., Světlal, M., Vevera, J., Mikloško, J., Hájek, K., Raboch, J.: Depression, cortisol and somatoform dissociative symptoms. NeuroEndocrinol Lett, 29, 2008, 2
314. Kališová, L., Raboch, J., Číhal, L., Novotná, I., Kitzlerová, E. a skupina EUNOMIA: Výsledky podrobného sledování použití omezovacích prostředků během hospitalizace – projekt EUNOMIA, výsledky v ČR. ČS Psychiatrie, 104, 2008, 2, s. 52 – 58.
315. Nawka, A., Raboch, J., Nawkova L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Černý, M., Číhal, L., Kallert, T.W.: Gender differences in involutary treated patiens with schizophrenia. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 135.
316. Bob, P., Susta, M., Večeřová-Procházková, A., Gregušová, D., Jasová, D., Fedor-Freyberg, P., Raboch, J.: Depression, senzitization and chaos in autonomic response: Implications for anticonvulsant treatment. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 244.
317. Fedor-Freyberg, P., Bob, P., Šusta, M., Pavlát, J., Zima, T., Benáková H., Raboch, J.: Neuroendocrine response to traumatic dissociation in patiens with unipolar depression. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 247.
318. Raboch, J., Bob, P.: Depression, dissociation and painful physical symptoms. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 262.
319. Šusta, M., Bob, P., Pavlát, J., Zima, T., Benáková, H., Raboch, J.: Chaotic neural response reflecting Stroop incongruent task is related to serum cortizol levels in patiens with unipolar depression. European Psychiatry 23, 2008, Suppl. 2, s. 264.
320. Raboch, J.: Clinical use of individual coercive measures while in hospital. Folia Neuropsiquiátrica. Proceedings Book „Depression and other common mental disorderes in primary care, University of Granada, 2008, s. 69.
321. Raboch, J., Vaněk, D., Vaněk, J.: The prevalence and burden of depression in Czech Republic – DEPRES-cz study. Folia Neuropsiquiátrica. Proceedings Book „Depression and other common mental disorderes in primary care, University of Granada, 2008, s. 94 – 95.
322. Bob, P., Fedor-Freybergh, P., Jasova, D., Bizik, G., Susta, M., Pavlat, J., Zima, T., Benakova, H, Raboch, J.: Dissociative symptoms and neuroendocrine dysregulation in depression. Med. Sci. Monit., 14, 2008, 10, 499 – 504.
323. Fišar, Z., Raboch, J., Hanuš, Z.: The effect of pharmacologically selective antidepressants on monoamine oxidace aktivity. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 892.
324. Raboch, J.: Psychiatry in Czech Republic. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 28.
325. Dvořáková, J., Anders, M., Raboch, J.: Tinnitus and transcranial magnetic stimulation. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 476.
326. Raboch, J., Bob, P., Šusta, M., Fedor-Freybergh, P.: Traumatic stress and somatisation in unipolar depressive patiens. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 482.
327. Raboch, J.: Depression, dissociation and painful physical symptoms. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 483.
328. Kallert, T., Raboch, J.: Coercive treatment in psychiatry: results from a European research project. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 488.
329. Raboch, J.: Comparison of the clinical use of coercive measures during hospitalisation across the Eunomia study sites. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 489.
330. Raboch, J., Hlaváčková, L.: German academic psychiatry in Prague. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 518.
331. Fischer, S., Raboch, J., Žukov, I.: A comparative study of transformation of needs of offenders during imprisonment. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 1069.
332. Kališová, L., Raboch, J., Wright, C., Turton, P., White, S., Killaspy, H.: Which components of care are important for recovery of long term mentally ill patiens? Project DEMOB.inc, results in the Czech Republic. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 1349.
333. Fischer, S., Raboch, J., Žukov, I.: Analysis of values and needs structure in offenders during imprisonment. Čs. Psychol., 52, 2008, 4, s. 388 – 396.
334. Nawka, P., Raboch, J., Nawková, L., Kallert, T.W.: Different wals of evaluating effect of treatment in patiens with schizophrenia treated involuntary. ČS Psychiatrie, 104, 2008, Suppl. 2, s. 1436.
335. Raboch, J., Jasova, D., Pavlat, J., Susta, M., Zima, T., Benakova, H., Bob, P.: Neuroendocrine response to traumatic dissociation in patiens with unipolar depression. Nervenarzt 79, 2008, Supplement 4, s. 405.
336. Raboch, J.: Co pro nás znamenal XIV. Světový psychiatrický kongres, co nám dal, co nám vzal? Čes. slov. Psychiatr., 104, 2008, 7, s. 335 – 336.
337. Kitzlerová, E., Raboch, J., Číhal, L., Kališová, L. a skupina EUNOMIA: Spokojenost pacientů a jejich příbuzných s léčbou na psychiatrii v rámci projektu EUNOMIA – konečné výsledky v České republice. Čs. Slov. Psychiatr. 104, 2008, 8, s. 393 – 404.
338. Susta, M., Bob, P., Fedor Freyber, P., Raboch, J.: Neuroendocrine response to traumatic dissociation in patiens with unipolar depression. Biol. Psychiatry 63, 2008, 7, Suppl 1, s. 34.
339. Bob, P., Susta, M., Kukleta, M., Večeřová-Procházková, A., Gregušová, A., Jasova, D., Raboch, J.: Depression and perspectives of chaos Tudory for understanding of stress-related sensitization. Biol. Psychiatry 63, 2008, 7, Suppl. 1, s. 201.
340. Raboch, J.: Zařazení antidepresivy trazodonu (SARI) v klinické praxi. Practicus 8, 2009, 2, s. 24 – 26.
341. Kališová, L., Raboch, J., Číhal, L., Kitzlerová, E., Černý, M. a skupina EUNOMIA: Vnímání omezení a nátlaku během nedobrovolné hospitalizace a po propuštění. EUNOMIA – konečné výsledky v České republice. Čes. a slov. Psychiatr., 105, 2009, 1, s. 5 – 11.
342. De Rosa, C., Fiorillo, A., Rossano, F., Onchev, G., Raboch, J. et al.: Recommendation on appropriate procedures for involuntary hospitál admission: a propsal from the EUNOMIA study. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 171.
343. Raboch, J., Šusta, M., Bob, P.: Relationship between somatoform dissociative symptoms and serum cortisol. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 227.
344. Bob, P., Šusta, M., Raboch, J.: Dissociation, cognitive conflict and non-linear dynamics of heart rate variability in unipolar depressive patiens. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 227.
345. Šusta, M., Bob, P., Raboch, J.: Dissociative states and prolactin. World Psychiatry, 8, 2009, Suppl. 1, s. 227.
346. Žukov, I., Ptáček, R., Kozelek, P., Fischer S., Domluvilova, D., Raboch, J., Hrubý, T., Šusta, M.: Brain wave P300: a comparative study of various forms of criminal activity. Med. Sci. Monit., 15, 2009, 5, s.
347. Raboch, J.: Kam směřuje česká psychiatrie? Lékařské listy, 7, 2009, s. 3.
348. Raboch, J.: Bedřich Smetana – nejslavnější pacient psychiatrické kliniky. Zdravotnické noviny 58, 2009, 17 – 18, s. 20.
349. Helen Killaspy, Michael King, Christine Wright, Sarah White, Paul McCrone, Thomas Kallert, Jorge Cervilla, Jiri Raboch, Georgi Onchev, Roberto Mezzina, Durk Wiersma, Andrzej Kiejna, Dimitris Ploumpidis, and Jose Miguel: Study protocol for the development of a European measure of best practice for people with long term mental health problems in institutional care (DEMoBinc). BMC Psychiatry. 2009; 9: 36. Published online 2009 June 13. doi: 10.1186/1471-244X-9-36.
350. Raboch, J.: Destigmatizace a zlepšování psychiatrické péče. ČS Psychiatrie 105, 2009, 5, s. 224 – 225.
351. Raboch, J.: Novinky v léčbě deprese – v čem nás poučila studie STAR D. Postgraduální medicína, 11, 2009, 7, s. 720 – 724.
352. Tatiana L Taylor, Helen Killaspy, Christine Wright, Penny Turton, Sarah White, Thomas W Kallert, Mirjam Schuster, Jorge A Cervilla, Paulette Brangier, Jiri Raboch, Lucie Kališová, Georgi Onchev, Christo Dimitrov, Roberto Mezzina, Kinou Wolf, Durk Wiersma, Ellen Visser, Andrzej Kiejna, Patryk Piotrowski, Dimitri Ploumpidis, Fragiskos Gonidakis, José Caldas-de-Almeida, Graça Cardoso and Michael B King: A systematic review of the international published literature relating to quality of institutional care for people with longer term mental health probléme. BMC Psychiatry 2009, 9:55 doi:10.1186/1471-244X-9-55
353. Vevera, J., Stopková, R., Bes, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukov, I., Raboch, J., Stopka, P.: COMT polymorphisms in impulsively violent offenders with antisocial personality disorder. Neuroendocrinology Lett., 30, 2009, 6, s. 753 – 756.
354. Vevera,J., Svarc, J., Grohmannová, K., Spilkova, J.,Raboch, J.,Cerny. M., Kalisova, L., Bartonkova, M., Bob, P., Susta, M.: An increase in substance misuse rather than other mental disorders has led to increased forensic treatment rates in the Czech Republic. European Psychiatry 24, 2009, s. 380 – 387.
355. Raboch, J.: Všechno je trochu jinak … Čes. a slov. Psychiatr., 105, 2009, 6 – 8, s. 241 – 242.
356. Maj, M., Raboch, J.: Budování komunitní psychiatrické péče – některé zkušenosti a doporučení. Čes. a slov. Psychiatr., 105, 2009, 6-8, s. 294.
357. Hroudová, J., Fišar, Z., Raboch, J., Hansíková, H.: Vliv antidepresivy na mitochondriální funkce. Psychiatrie, 14, 2010, Suppl. 1, s. 46-47.
358. Fišar, Z., Hroudová, J., Hanuš, Z., Raboch, J.: Inhibice monoaminoxidázy farmakologicky odlišnými antidepresivy. Psychiatrie, 14, 2010, Suppl. 1, s. 38.
359. Raboch, J., Kališová, L., Nawka, A., Kitzlerová, E., Černý, M. a skupina EUNOMIA: Nedobrovolná hospitalizace a názory pacientů – výsledky evropské studie EUNOMIA. Čes a slov Psychiatr 2010, 106 (1): 5 – 8.
360. Ptáček R, Raboch J. Určení rozsahu souboru a power analýza v psychiatrickém výzkumu. Čes a slov Psychiatr 2010, 106 (1): 33 – 41.
361. Bob P, Raboch J, Maes M, Susta M, Pavlat J, Jasova D, Vevera J, Uhrova J, Benakova H, Zima T. Depression, traumatic stress and interleukin-6. J Affect Disord. 2010 Jan;120(1-3):231-4.
362. Turton P, Wright C, White S, Killaspy H and the DEMOBinc Group (Raboch J). Promoting Recovery in Long-Term Institutional Mental Health Care: An International Delphi Study. Psychiatric Services 2010, 61 (3): 293 – 299.
363. Anders M, Dvořáková J, Rothová L, Havránková P, Pelcová P, Vanečková M, Jech R, Holcát M, Seidl Z, Raboch J. Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refraktory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study. Neuroendocrinology Letters, 31, 2010, 2, 238 – 249.
364. Raboch, J.: Kognitivní funkce ovlivňuje stárnutí i prevence. Medical Tribune 6, 2010, 13, B5.
365. Raboch, J.: Kognitivní funkce, stárnutí a prevence. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 20, 2010, 3, s. 38 – 41.
366. Priebe S, Barnicot K, McCabe R, Kiejna A, Nawka P, Raboch J, Schützwohl M, Kallert T. Patients´subjective initial response and the outcome of inpatient and day hospitál treatment. European Psychiatry 2010
367. Kovářů H, Kovařů F, Páv M, Dvořák R, Palíková M, Raboch J, Žídková J. Effect of mitogen lecitin on lymphocyte of brain cortex cell activation. Neuroendocrinology Letters 31, 2010, 3, s. 325 – 329
368. Raboch J, Kališová L, Nawka A, Kitzlerová E, Onchev G, Karastergiou A, Magliano L, Dembinskas A, Kiejna A, Torres-González F, Priebe S, Kjellin L, Kallert TW. Coercive measures during involuntary hospitalization – findings from 10 European countries. Psychiatric Services 61, 2010, s. 1012 – 1017
369. Fiorillo A, De Rosa C, Del Vecchio V, Jurjanz L, Onchev G, Alexie S, Raboch J, Kalisova L, Mastrogianni A, Georgiadou E, Dembinskas A, Raskauskas V, Nawka P, Nawka A, Kiejna A, Hadrys T, Torres-Gonzales F, Mayoral F, Bjorkdahl A, Kjellin L, Priebe S, Maj M, Kallert T. How to improve clinical praktice on involuntary hospital admissions of psychiatric patients: Suggestions from the Eunomia study. European Psychiatry 2011, 26, 4, s. 201-217
370. Raboch, J. Kognitivní funkce, stárnutí a stravovací návyky. Čes a slov Psychiatr, 2010, 106, s. 81 – 86.
371. Kališová L. Raboch J. Kitzlerová E. Číhal L. Pohled příbuzných na hospitalizaci nemocných s akutní duševní poruchou na psychiatrii: projekt EUNOMIA – konečné výsledky v ČR. Čes a slov Psychiatr 106, 2010, 5, 278 – 282.
372. Raboch J. Interdisciplinarity – the point of view of the Czech Psychiatric Association. Die Psychiatrie 2010, 7, s. 263 – 264.
373. Raboch J. How can we neutralize the stigma of the treatment of depression. Psychiatry in Clin Practice 14, 2010, Suppl 1, s. 3.
374. Bob P. Šusta M. Gregušová A. Jasová A. Raboch J. Mishara A. Traumatic stress, dissociation, and limbic irritability in patients with unipolar depression treated with SSRIs. Psychological Reports, 107, 2010, 3, s. 685 – 696.
375. Nawková L. Adámková T. Holcnerová P. Nawka A. Bednárová B. Žuchová S. Rukavina T.V. Miovský M. Raboch J. Vyobrazení osob s duševním onemocněním v českých, chorvatských a slovenských tištěných médiích. Čes a slov Psychiat 106, 2010, 6, s. 341 – 356.
376. Fišar Z. Hroudová J. Raboch J. Inhibition of monoamine oxidase activity by antidepressants and mood stabilizers. Neuroendocrinology Letters 31, 2010, 5, s. 645 – 656.
377. Patel V. Maj M. Flisher A.J. DE Silva M.J. Koschorke M. Prince M, Society Representatives (Raboch J.). Reducing the treatment gap for mental disorders: a WPA survey. World Psychiatry 9, 2010, 3, s. 169-176.
378. Bob P. Susta M. Gregusova A. Jasova D. Raboch J. Mishara A. Traumatic stress, dissociation, and limbic irritability in patients with unipolar depression being treated with SSRIs, Psychological reports 107, 2010, 3, s. 685-696.
379. Hroudová J., Fišar, Z., Raboch, J.: Vliv antidepresiv a stabilizátorů nálady na buněčné dýchání. Psychiatrie 15, 2011, Suppl 1, s. 43
380. Fišar, Z., Pláteník, J., Wenchich, L., Hanuš, Z., Kitzlerová, E., Zvěřová, M., Raboch, J.: Změny v nitrobuněčných signálních cestách při depresi. Psychiatrie 15, 2011, Suppl 1, s. 47.
381. Raboch J. Aktuální pohledy na diagnostiku a léčbu depresivní poruchy. Postgraduální medicína 13, 2011, 2, s. 170 – 177.
382. Killaspy H. White S. Wright C. Taylor T.L. Turton P. Schutzwohl M. Schuster M. Cervilla J.A. Brangier P. Raboch J. Kalisova L. et al. The development of the Quality Indicator for Rehabilitative Care (QuiRC): a measure of best practice for facilities for people with longer term mental health problems. BMC Psychiatry 35, 2011, 11, s. 1- 7
383. Priebe S. McCabe R. Schutzwohl M. Kiejna A. Nawka P. Raboch J. Reininghaus U. Wang D. Kallert T.W. Patient characteristics predicting better treatment outcomes in day hospitals compared with inpatients wards. Psychiatric Services 62, 2011, 3, s. 278 – 284
384. Raboch J. 220 let psychiatrické péče v areálu Všeobecné fakultní nemocnice. Čes a slov Psychiat 107, 2011, s. 7-8.
385. Fišar Z. Hroudová J. Raboch J. Úloha mitochondrií v mechanismech synaptické plasticity, buněčného poškození a poruch nálady. Čes a Slov Psychiat 107, 2011, s. 14 – 27.
386. Kališová L. Raboch J. Nawka A. Černý M. Killaspy H. Hodnocení kvality péče o dlouhodobě psychiatricky nemocné osoby. Čes. slov. psychiatrie, 107, 2011, s. 28 – 32.
387. Fišar Z. Raboch J. Serotoninergní účinky antidepresiv. Čes. a slov Psychiat 107, 2011, 2, s. 115 – 120.
388. Bob P. Jasova D. Bizik G. Raboch J. Epileptiform activity in alcohol dependent patients and possibilities of its indirect measurement. PLoS ONE 6, 2011, 4, s. 1-4.
389. Fiorillo A, De Rosa C, Del Vecchio V, Jurjanz L, Schnall K, Onchev G, Alexiev S, Raboch J, Kalisova L, Mastrogianni A, Georgiadou E, Solomon Z, Dembinskas A, Raskauskas V, Nawka P, Nawka A, Kiejna A, Hadrys T, Torres-Gonzales F, Mayoral F, Björkdahl A, Kjellin L, Priebe S, Maj M, Kallert T. How to improve clinical practice on involuntary hospital admissions of psychiatric patients: Suggestions from the EUNOMIA study. Eur Psychiatry 26, 2011, 4, s. 201-207.
390. Raboch J. Fišar Z. Hroudová J. Wenchich L. Kitzlerová E. Zima T. Mood disorders, antidepressants and mitochondrial function. Turkish Journal of Psychiatry 22, 2011, 2, Suppl. 1, s. 58.
391. Petkari, Eleni; Salazar-Montes, Ana M.; Kallert, Thomas W.; Priebe, Stefan; Fiorillo, Andrea; Raboch, Jiří; Onchev, Georgi; Karastergiou, Anastasia; Nawka, Alexander; Dembinskas, Algirdas; Kiejna, Andrzej; Kjellin, Lars; Torres-Gonzalez, F.; Cervilla, Jorge A. Acute psychopathology as a predictor of global functioning in patients with ICD-10 non-affective psychosis: a prospective study in 11 European countries. Schizophrenia Research, 131, 2011, s. 105–111.
392. Priebe S, Barnicot K, McCabe R, Kiejna A, Nawka P, Raboch J, Schützwohl M, Kallert T. Patients´subjective initial response and the outcome of inpatient and day hospital treatment. European Psychiatry 2011, 26, s. 408 – 413.
393. Kallert TW , Katsakou C. , Adamowski T. , Dembinskas A. , Fiorillo A. , Kjellin , Mastrogianni A., Nawka P., Onchev G., Raboch J., Schützwohl M., Solomon Z., Torres-González F., Bremner S., Priebe, S. Coerced Hospital Admission and Symptom Change – A Prospective Observational Multi-Centre Study. PLoS ONE 6, 2011, id 281910.
394. Bob, P; Jasova, D; Raboch, J. Subclinical epileptiform process in patients with unipolar depression and its indirect psychophysiological manifestations. PLoS ONE 6, 2011, id 280410.
395. Fiorillo A., Giacco D., De Rosa C., Kallert T., Katsakou C., Onchev G., Raboch J., Mastrogianni A., Del Vecchio V., Luciano M., Catapano F., Dembinskas A., Nawka P., Kiejna A., Torres-Gonzales F., Kjellin L., Maj M., Priebe S. Patient characteristics and symptoms associated with perceived coercion during hospital treatment. Acta Psychiatr Scand 2011, s. 1–8.
396. Nawková, L., Nawka, A., Adámková, T., Vukušić Rukavina, T., Holcnerová, P., Rojnić Kuzman, M., Jovanović, N., Brborović, O., Bednárová, B., Žuchová, S., Miovský, M., Raboch, J. The Picture of Mental Health/Illness in the Printed Media in Three Central European Countries. Journal of Health Communication, 17, 2012, s. 22 – 40.
397. Kališová L. Raboch J. Psychofarmakologie neklidu a omezení v pohybu u nedobrovolně přijatých pacientů s psychózou. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s. 15.
398. Bízik G. Bob P. Pavlát J. Raboch J. Uhrová J. Benáková H. Zima T. Imunitní nálezy ve vztahu ke stresu a disociaci u depresivních pacientů. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s. 41.
399. Fišar Z. Jirák R. Kitzlerová E. Zvěřová M. Hroudová J. Hanuš Z. Raboch J. Monoaminoxidáza, membránový přenos serotoninu, homocystein a kortizol při Alzheimerově nemoci a depresi. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s. 49.
400. Hroudová J. Fišar Z. Jirák R. Korábečný J. Kuča K. Raboch J. Změny bunečného dýchání u pacientů s Alzheimerovou chorobou a osob v depresivní epizodě. Psychiatrie, Suppl. 1, 2012, s.58.
401. Alexander Nawka, Tea Vukusic Rukavina, Lucie Nawkova, Nikolina Jovanovic, Ognjen Brborovic and Jiri Raboch Psychiatric disorders and aggression in the printed media: Is there a link? A central European perspective BMC Psychiatry 2012, 12:19 doi:10.1186/1471-244X-12-19.
402. Killaspy H, White S, Wright C, Taylor TL, Turton P, Kallert T, Schuster M, Cervilla JA, Brangier P, Raboch J, Kalisova L, Onchev G, Alexiev S, Mezzina R, Ridente P, Wiersma D, Visser E, Kiejna A, Piotrowski P, Ploumpidis D, Gonidakis F, Caldas-de-Almeida JM, Cardoso G, King M. Quality of Longer Term Mental Health Facilities in Europe: Validation of the Quality Indicator for Rehabilitative Care against Service Users’ Views PLoS One. 2012;7(6):e38070. Epub 2012 Jun 4.
403. Tatarkovič M, Fišar Z, Raboch J, Setnička V. Can chiroptical spectroscopy be used for the analysis of blood plasma? 2012 Jun 20. doi: 10.1002/chir.22063.
404. Domenico Giacco, Andrea Fiorillo, Valeria Del Vecchio, Thomas Kallert, Georgi Onchev, Jiri Raboch, Anastasia Mastrogianni, Alexander Nawka, Tomasz Hadrys,Lars Kjellin, Mario Luciano, Corrado De Rosa, Mario Maj, Stefan Priebe. Caregivers’ appraisals of patients’ involuntary hospital treatment: European multicentre study. The British journal of psychiatry: the journal of mental science (impact factor: 5.78). 10/2012; DOI:10.1192/bjp.bp.112.112813
405. Raboch J. Searching for biological markers of mood disorders: monoamines, neurotrophic factors, cellular respiration and related parameters. Psychiatry in Clinical Practice, 16, 2012, Suppl. 1, s. 43 – 44.
406. Bob P, Zimmerman EM, Hamilton EA, Sheftel JG, Bajo SD, Raboch J, Golla M, Konopka LM. Conscious Attention, Meditation, and Bilateral Information Transfer. Clin EEG Neurosci. 2012 Nov 19
407. Miroslav Zeman, Roman Jirak, Marek Vecka, Jiri Raboch, Ales Zak. N-3 polyunsaturated fatty acids in psychiatric diseases: Mechanisms and clinical data.Neuro endocrinology letters (IF1.3). 33,8, 2012, s. 736 – 748.
408. Hroudová J., Fišar Z., Kitzlerová E., Zvěřová M., Raboch J. Buněčné dýchání u pacientů s depresí. Psychiatrie 17, 2013, Suppl. 1, s. 57.
409. Kallert TW. Howardova A. Raboch J. Priebe S. Kiejna A. Nawka P. Schutzwohl M. To what extent could acute general psychiatric day care reduce inpatient admissions? J Hosp Adm 2, 2013, 2, s. 105 – 114.
410. Ptáček, R.Kuželová, H. Stefano, G.B. Raboch, J.Kream, R.M. Targedt D4 dopamine receptors: implications for drug discovery and therapeutic development. Current Drug Targets (IF 3,5), 2013, 14, s. 1-6.
411. Fortugno F, Katsakou C, Bremner S, Kiejna A, Kjellin L, Nawka P, Raboch J, Kallert T, Priebe S. Symptoms associated with victimization in patients with schizophrenia and related disorders. PLoS One. 2013;8(3):e58142. doi: 10.1371/journal.pone.0058142. Epub 2013 Mar 19
412. Stefano GB, Ptáček R, Kuželová H, Mantione KJ, Raboch J, Papezova H, Kream RM. Convergent dysregulation of frontal cortical cognitive and reward systems in eating disorders. Med Sci Monit. 2013 May 10;19:353-8
413. Bob P, Selešová P, Raboch J, Kukla L. „Pseudoneurological“ symptoms, dissociation and stress-related psychopathology in healthy young adults. BMC Psychiatry (IF 2,55) 2013, 13, 149 – 157
414. Ptáček R. Stefano GB. Kuželová H. Raboch J. Kream RM. Burnout syndrome in medical professionals: a manifestation of chronic stress with counterintuitive passice characteristics. Neuroendocrinology Lett. 34, 2013, 4, s. 259 – 264.
415. Hroudová J. Fišar Z. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. Mitochondrial respiration in blood platelets of depressive patients. Mitochondrion 2013 May 17. doi:pii: S1567-7249(13)00079-2. 10.1016/j.mito.2013.05.005
416. Raboch J. Standards of treatments of some psychiatric disorders in the Czech Republic. Current problems of psychiatry, 14, 2013, 2, Suppl. s. 24
417. Zvěřová M, Fišar Z, Jirák R, Kitzlerová E, Hroudová J, Raboch J. Plasma cortisol in Alzheimer’s disease with or without depressive symptoms. Med Sci Monit. 2013 Aug 19;19:681-9
418. Ptáček R, Raboch J. Diagnóza českého zdravotnictví – Z 73.0? Tempus Medicorum 9, 2013, s. 3-8.
419. Konicarová J. Bob P. Raboch J. Persisting primitive reflexes in medication-naive girls with attention-deficit and hyperactivity disorder. Neuropsychiatric Diseases and Treatment 2013, 9, s. 1457 – 1461.
420. Nawka A, Kalisova L, Raboch J, Giacco D, Cihal L, Onchev G, Karastergiou A, Solomon Z, Fiorillo A, Del Vecchio V, Dembinskas A, Kiejna A, Nawka P, Torres-Gonzales F, Priebe S, Kjellin L, Kallert TW. BMC Psychiatry 2013, 13 :257
421. Kališová L. Raboch J. Nawka A. Černý M. Kvalita péče o dlouhodobě nemocné umístěné v psychiatrických zařízeních v ČR. Jaké možnosti máme? Čes a slov Psychiatrie 109, 2013, 5, s. 211 – 217.
422. Kitzlerová E. Fišar Z. Raboch J. Homocystein v etiopatogenezi depresivní poruchy a Alzheimerovy nemoci. Čes a slov Psychiatrie 109, 2013, 5, s. 218 – 223.
423. Bizik G. Bob P. Raboch J. Pavlat J. Uhrova J. Benakova H. Zima T. Dissociative symptoms reflect levels of tumor necrosis factor alpha in patients with unipolar depression. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013, 9, s. 1 – 5.
424. Bob P. Galanda T. Jombik P. Raboch J. Galanda M. Influence of cerebellar stereotactic stimulation on left-right electrodermal information transference in a patient with cerebral palsy. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2013, 9, s. 1853 – 1858.
425. Pláteník J. Fišar Z. Buchal R. Jirák R. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. GSK3beta, CREB, and BNDF in peripheral blood of patients with Alzheimer´s disease and depression. Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 50, 2014, s. 83 – 93.

Kategorie B – odborná kniha:

1. Malá E., Raboch J., Sovák Z.: Sexuálně zneužívané děti, PCP, Praha 1995, s. 128
2. Raboch, J., Maršálek, M.: Léčba spektra obsedantně kompulzivních poruch. Solvay Pharma, Praha 1997, s. 34
3. Raboch, J.: Psychiatrie. Testy. Galén, Praha 1997
4. Raboch J., Pavlovský P.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Triton, Praha 1999, s. 191
5. Raboch, J.: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče. Galén, Praha 1999, s. 181
6. Raboch, J.: Generalizovaná úzkostná porucha, Wyeth-Lederle, Praha 1999, s. 18
7. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T.: Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000, s. 158.
8. Raboch, J.: Můžeme vyléčit depresi? Galén, Praha 2000, s. 32.
9. Libigerová, E., Raboch, J., Praško, J.: Generalizovaná úzkostná porucha II. Maxdorf, Praha 2000, s. 34.
10. Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Praha 2001, Triton, s. 207
11. Raboch, J., Zvolský, P.: Psychiatrie. Galén, Praha 2001, s. 622
12. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I.: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, Praha 2002, s. 296.
13. Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Triton, Praha 2003, s. 211
14. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M.: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 303
15. Raboch, J., Pavlovský, P.: Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 203
16. Raboch, J., Jirák, R., Paclt, I.: Psychofarmakologie pro praxi. Triton, Praha 2005, s. 167
17. Raboch, J., Pavlovský, P., Janotová, D.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Triton, Praha 2006, s. 211.
18. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 286
19. Raboch, J., Anders, M., Praško, J., Hellerová, P.: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. Praha, Infopharm 2006, s. 203.
20. Raboch, J., Laňková, J.: Deprese. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. CDP-PL, Praha 2008, s. 16.
21. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Nawka, A., Uhlíková, P.: Quo vadis, psychiatria? Galen, Praha 2008, s. 243.
22. Raboch, J., Pavlovský, P. et al.: Klinická psychiatrie v denní praxi. Galen, Praha 2008, s. 158.
23. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 331.
24. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s. 156.
25. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 282.
26. Ptáček R. Čeledová L. Čevela R. Kuželová H. Raboch J. Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby. Karolinum, Praha 2011, s. 118
27. Raboch J. et al. Psychiatrie pro všeobecné praktické lékaře. RAABE, Praha 2011, s. 138.
28. Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 466.
29. Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 307.
30. Raboch J. a kolektív: Psychiatria pre všeobecných lekárov. Dr. Josef Raabe Slovensko, Bratislava 2012, s. 150.
31. Ptáček R. Raboch J. Kebza V. a kolektiv. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Grada Publishing, Praha 2013, s. 168.

Kategorie C – kapitola v odborné knize:

1. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Sexuální poruchy při různých onemocněních. In: Raboch J. a kolektiv, „Lékařská sexuologie“, SPN, Praha, 1984, 55 – 71.
2. Raboch, J.: Panické stavy – diferenciální diagnóza. In: Panické stavy II. díl. Eds. Raboch, J., Praško, J., Seifertová, D. Psychiatrická společnost ČLS JEP, Praha 1998, s. 6 – 17
3. Raboch, J.: Sociální fobie. In: Úzkost a úzkostné poruchy. Ed. I. Ulč, Grada, 1999, s. 66 – 70
4. Raboch, J.: Specifické (izolované) fobie. In: Úzkost a úzkostné poruchy. Ed. I. Ulč, Grada, 1999, s. 66 – 70
5. Raboch, J.: Jsou Češi „ufňukanější“ než jiné národy? In: Křeslo pro Fausta. Ed. J. Hořejší, Galén, Praha 2002, s. 147-154
6. Raboch, J.: Demence – výzva pro zdravotnictví a spol demencí. Galén, Praha 2003, s. 15 – 20
7. Raboch, J.: Obsedantně kompulzivní porucha. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 479 – 480
8. Raboch, J.: Sociální fobie. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 157
9. Raboch, J.: Specifické fobie. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 157
10. Raboch, J.: Panická porucha. Lékařské repetitorium. K. Horký, Galén, Praha 2003, s. 480
11. Vevera, J., Bražinová, A., Nemen, J., Pálová, E., Raboch, J.: Human resources and training. In: Mental Health Care Reform in the Czech and Slovak Republice, 1989 to the present. Eds. R. M. Scheffler, M. Potůček, Karolinum Press, Praha 2008, s. 197 – 224.
12. Raboch, J., Grohmannová, K., Netík, K.: Czech Republic. In: H.H.J. Salize, Dressing H. eds.: Mentally Disordered Persons in European Prison System. Pabst, Lengerich 2009, s. 107 – 114.
13. Fišar, Z., Hroudová, J. and Jiří Raboch (2012):  Neurotransmission in Mood Disorders. In: Juruena, Mario F. (Ed.): Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders. InTech 2012, ISBN 978-953-51-0177-2.
14. Raboch J. Omezování osobní svobody ze zdravotních důvodů – postupy lege artis. In Ptáček R. Bartůněk P. Mach J. (eds.), Lege artis v medicíně, Grada, Praha 2013, s. 145 – 154.

Jednotlivé kapitoly v již uvedených odborných knihách (viz kategorie B):

1. Raboch, J.: Obsedantně kompulzivní porucha. In: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče, pořadatel J. Raboch, Galén, Praha 1999, s. 101 – 108
2. Raboch, J.: Sociální fobie. In: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče, pořadatel J. Raboch, Galén, Praha 1999, s. 63 – 70
3. Raboch, J.: Dlouhodobý průběh a léčba depresivní poruchy. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 98 – 99.
4. Baková, N., Raboch, J.: Neurobiologie sociální fobie. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 17.
5. Pietrucha, S., Raboch, J.: Testosteron, stárnutí a koitální aktivita. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 83.
6. Vaněk, J., Raboch, J., Zrzavecká, I., Sekot, M.: Den D. Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000. Ed. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T., Galén, Praha 2000, s. 125.
7. Raboch, J.: Diferenciální diagnóza generalizované úzkostné poruchy. In: Libigerová, E., Raboch, J., Praško, J.: Generalizovaná úzkostná porucha II. Maxdorf, Praha 2000, s. 19 – 29.
8. Raboch, J., Zvoský, P.: Předmluva. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s. XXXI.
9. Raboch, J.: Klasifikační systémy v psychiatrii. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s. 135 – 142.
10. Raboch, J.: Neurotické poruchy. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s.275 – 305
11. Raboch, J.: Duševní poruchy v praxi jiných lékařů. Psychiatrie, Ed. Raboch, J., Zvolský, P., Galén, Praha 2001, s. 546 – 559.
12. Raboch, J.: Psychiatrie založená na důkazech – potřebujeme standardy péče? V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 217 – 218
13. Raboch, J.: Sexuální život u pacientů s depresivní poruchou. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 219 – 220.
14. Raboch, J., Kallert, T., Kiejna, A., Nawka, P., Priebe, S., Howardová, A., Baková, N.: Alternativy akutní psychiatrické hospitalizace. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 221 – 222.
15. Kallert, T., Priebe, S., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J.: The European Day Hospital Evaluation (EDEN) Study: An Example of EC-funded mental health services research. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, 103 – 108.
16. Vevera, J., Ort, M., Kasalová, Z., Pilečková, N., Velenovská M., Vaněk, D., Glázlová, K., Uhrová, T., Raboch, J., Novotný, M., Bečka, J., Živný, J.: Pacient:klient (77:23) – preference výrazu pacient a klient mezi nemocnými na různých zdravotnických pracovištích. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, 275 – 276.
17. Stárková, L.jr., Raboch, J., Kitzlerová, E., Baková, N., Sekot, M.: Spokojenost s léčbou u hospitalizovanýách pacientů v denním stacionáři – studie EDEN. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 251.
18. Kitzlerová, E., Raboch, J., Stárková, L., Baková, N., Sekot, M., Howardová, A., Hamplová, J.: Hodnocení psychopatologie a kvality života pomocí dotazníku BPRS, MANSA v rámci studie EDEN – průběžné výsledky integrované denní péče. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 107 – 108.
19. Baková, N., Raboch, J., Stárková, L., Kitzlerová, E., Sekot, M., Peichlová, J., Howardová, A.: ESMS (The European Service Mapping Schedule) a jeho využití v psychiatrii. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 25.
20. Pietrucha, S., Raboch, J.: Serotonin-estrogenní dysregulace v průběhu života ženy. V: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Ed. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I., Galén, Praha 2002, s. 183.
21. Raboch, J.: Česká psychiatrie a svět, 10 let sjezdů Psychiatrické společnosti ČLS JEP. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 1 – 2
22. Anders, M., Raboch, J., Holcát, M., Jech, R., Dvořáková, J., Seidl, Z., Rathová, L., Kozelek, P.: Využití rTMS v nepsychiatrických indikacích. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 3 – 4
23. Doubek, P., Kott, A., Raboch, J.: Historie a perspektivy telepsychiatrie a e-mental health v České republice. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 28 – 30
24. Kališová, L., Raboch, J., Novotná, I., Bašný, Z.: Projekt EUNOMIA – pracovní skupiny. Vhodný postup užití omezovacích prostředků v psychiatrii. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 86
25. Kališová, L., Raboch, J., Novotná, I., Černý, M., Victorinová, K., Kitzlerová, E., Nawka, A., Chudárek, F.: Užití omezovacích opatření v České republice – projekt EUNOMIA. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s.87
26. Kallert, T.W., Glöckner, M., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Solomon, Z., Magliano, L., Dembinskas, A., Kiejna, A., Nawka, P., Torres-Gonzales, F., Priebe, S., Kjellin, L.: Design and first results of a European project (EUNOMIA) evaluating coercive treatment measures in psychiatry. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 88 – 89
27. Kallert, T.W., Schützwohl, M., Schnippa, S., Schönherr, R., Glöckner, M., Nützenadel, T., Priebe, S., Kiejna, A., Nawka, P., Raboch, J. a EDEN-study group: Effectiveness of acute day hospital vs. inpatient care: selected results from an international multicentre randomised controlled trial (EDEN-study). V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 90 – 91
28. Kitzlerová, E., Raboch, J., Kališová, L., Sekot, M., Howardová, A., Peichlová, J., Baková, N., Kallert, T.: Studie EDEN – hodnocení vývoje psychopatologie a kvality života u dvou skupin pacientů léčených formou denního stacionáře a klasickou hospitalizací (konečné výsledky jednoročního sledování). V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 100 – 101
29. Kozelek, P., Anders, M., Čechová, A., Raboch, J.: Terapeutické výsledky repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) u skupiny nemocných chronickým únavovým syndromem (CFS). V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 116 – 117
30. Půbal, K., Raboch, J., Kitzlerová, E., Číhal, L.: Ekonomické aspekty psychiatrické péče – srovnání péče hospitalizacční a denního stacionáře v ČR. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 226 – 228
31. Sekot, M., Raboch, J., Baková, N., Howardová, A., Kališová, L., Kitzlerová, E., Peichlová, J.: Sociální postižení psychiatrických pacientů po roce léčby. V: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M, pořadatelé: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 243 – 244
32. Raboch, J.: Mood (Affective) Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 79 – 87
33. Raboch, J.: Neurotic Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 89 – 111
34. Raboch, J.: Nonorganic Sleep Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 121 – 126
35. Raboch, J.: Sexual and Gender Identity Disorders. In Raboch, J., Pavlovský, P. (eds.): Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 127 – 132
36. Raboch, J.: VI. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP: Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. XV –XVII.
37. Bob, P., Šusta, M., Gláslová, K., Pavlát, J., Hynek, K., Raboch, J.: Traumatický stres a kindling: důsledky pro indikaci antikonvulzivní léčby. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 4-5.
38. Bob, P., Šusta, M., Pavlát, J., Gláslová, K., Hynek, K., Raboch, J.: Chaos a psychiatrie: deprese, schizofrenie a nelineární dynamika mozkových procesů. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 6 – 7.
39. Fišar, Z., Hanuš, Z., Raboch, J.: Vliv antidepresiv s různými farmakologickými účinky na aktivitu monoaminooxydasy. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s.28 – 30.
40. Kališová L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Užití omezovacích opatření v psychiatrii. Projekt EUNOMIA – konečné výsledky. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 63 – 65.
41. Kališová L., Raboch, J., Kitzlerová, E., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Vnímání nátlaku a omezení při dobrovolném přijetí pacientů na psychiatrii. Projekt EUNOMIA. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 66 – 68.
42. Kitzlerová, E., Kališová, L., Raboch, J., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Hodnocení spokojenosti s léčbou pacienty nedobrovolně hospitalizovanými na psychiatrii a jejich příbuznými. Projekt EUNOMIA. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 71 – 72.
43. Kovářů, H., Páv, M., Fišerová A., Kovářů F., Raboch, J., Lisá, V., Matouš-Malbohan, I.: Postreceptorové účinky antidepresi. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 99 – 102.
44. Nawka, P., Raboch, J., Kuklová, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Číhal, L., Kallert, T.W. a skupina EUNOMIA: Psychiatrická symptomatika u dobrovolně a nedobrovolně přijatých pacientů s psychotickou poruchou, pociťujících omezení při přijetí. Studie EUNOMIA. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 130 – 132.
45. Raboch, J.: Umíme léčit depresi? In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 223 – 226.
46. Vevera, J., Stopková, R., Bess, M., Albrecht, T., Papežová, H., Žukov, I., Raboch, J., Stopka, P.: Vliv polymorfismu genů pro COMTna impulsivitu u mužů s dissociální poruchou osobnosti a zdravých kontrol. In: Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P. (pořadatelé): Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 267 – 268.
47. Raboch, J., Anders, M., Kryl, M.: Depresivní poruchy u dospělých. In: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. Ed. Raboch, J., Anders, M., Praško, J., Hellerová, P., Praha, Infopharm 2006, s. 64 – 71.
48. Raboch, J., Kryl, M.: Možnosti psychoterapeutického ovlivnění depresivních poruch. In: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. Ed. Raboch, J., Anders, M., Praško, J., Hellerová, P., Praha, Infopharm 2006, s. 72 – 87.
49. Raboch, J.: Quo vadis, psychiatria bohemica? In Quo vadis, psychiatria? Eds. J. Raboch, I. Zrzavecká, P. Doubek, A. Nawka, P. Uhlíková, Galen, Praha 2008, s. XIII – XIV.
50. Nawka, A., Raboch, J., Nawková, L., Kitzlerová, E., Kališová, L., Černý, M., Číhal, L., Kallert, T.W.: Generové rozdíly u nedobrovolně léčených psychotických pacientů. In Quo vadis, psychiatria? Eds. J. Raboch, I. Zrzavecká, P. Doubek, A. Nawka, P. Uhlíková, Galen, Praha 2008, s. 122 – 126.
51. Raboch, J.: Deprese a sebevražedné jednání v klinické praxi. In Raboch, J., Pavlovský, P. et al.: Klinická psychiatrie v denní praxi. Galen, Praha 2008, s. 79 – 104.
52. Raboch, J.: Duševní poruchy a kvalita péče. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 14 – 16.
53. Bob, P., Šusta, M., Raboch, J., Benáková, H., Uhrová, J., Zima, T.: Deprese, neuroendokrinní změny a disociace. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 25 – 26.
54. Bob, P., Šusta, M., Gregušová, A., Jasová, D., Raboch, J.: Deprese, stres a senzitizace. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 27 – 29.
55. Černý, M., Kališová, L., Nawka, A., Číhal, L., Raboch, J. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 46 – 48.
56. Hroudová J., Fišar, Z., Raboch, J., Hansíková, H.: Vliv antidepresivy na aktivitu mitochondriálních enzymů. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 106 – 109.
57. Hroudová, J., Fišar, Z., Raboch, J., Hansíková, H.: Změny aktivit monoaminoxidázy, citrátsyntázy a enzymů respiračního řetězce způsobené antidepresivy a stabilizátory nálady. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 110 – 112.
58. Hynek, K., Raboch, J.: Nový trestní zákon a jeho dopady na znalecké posuzování. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 116 – 118.
59. Jirák, R., Fišar, Z., Wenchich, L., Raboch, J.: Mitochondrie a demence. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 133 – 134.
60. Jirák, R., Raboch, J.: Některé mechanismy neurodegenerace přispívající k rozvoji syndromu demence. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 135.
61. Kališová, L., Raboch, J., Černý, M., Nawka, A.: Co můžeme dnes nabídnout chronicky nemocných? Současný stav psychiatrické péče v ČR: národní výsledky projektu DEMO-Binc. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 136 – 140.
62. Kališová, L, Raboch, J., Nawka, A., Černý, M. a mezinárodní tým DEMO-Binc: Vytvoření nástroje pro hodnocení kvality péče dlouhodobě psychiatricky nemocných – projekt DEMO-Binc. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 141 – 143.
63. Raboch, J., Bob, P.: Deprese, disociace a bolestivé fyzické symptomy. In Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 278 – 280.
64. Anders M. Raboch J. Kryl M. Depresivní porucha. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. (eds.) Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 141 – 155.
65. Baudiš P. Nawka A. Uhlíková P. Raboch J. Invalidizace duševně nemocných. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 235 – 244.
66. Kališová L. Petr T. Černý M. Raboch J. Indikátory kvality péče. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 245 – 249.
67. Suchopár J. Raboch J. Lékové censy a lékové interakce. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 265 – 280.
68. 34. Fišar, Z., Hroudová, J. and Jiří Raboch (2012):  Neurotransmission in Mood Disorders. In: Juruena, Mario F. (Ed.): Clinical, Research and Treatment Approaches to Affective Disorders. InTech 2012, ISBN 978-953-51-0177-2.
68. Raboch J. Psychiatrie jako jeden ze základních lékařských oborů – historický vývoj. In Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 13 – 20.
69. Raboch J. Klasifikační systémy v psychiatrii. In Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 163 – 170.
70. Raboch J. Afektivní poruchy. In Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 260 – 274.

Kategorie D – článek ve sborníku:

1. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Znalecké posouzení poúrazových poruch v pohlavním životě mužů. Sborník schůze Čs. sexuol. spol., Opava, 1978.
2. Raboch, J., Raboch, J. jun.: Rodinné prostředí u mužů se sexuálními poruchami. Sborník 5. košických sexuologických dní, Košice, Slovšport Bratislava, v „Forenzní aspekty sexuality. Sexualita ženy.“, 1984, 177 – 185.
3. Raboch, J., Souček, K., Smolík, P.: Spermiologische und sexuologische Befunde bei Männern nach langdauernder Lithium – Therapie. Sborník I. Magdeburger Symposium „Die kinderlose Ehe“. Magdeburg, 1981, s. 18 – 20.
4. Raboch, J.: Sexualita schizofreniček. Sborník Čs. polského symposia, Opava, 1982, 62 – 67.
5. Raboch, J.: Neurosa a ženská sexualita. Sborník prací „Pracovní dny Čs. sexuol. spol.“, Ústí n/L., 1984, 64 – 71.
6. Raboch, J.: Rozvody ze sexuálních důvodů – znalecké posouzení. Sborník celostátní konference soudní psychiatrie, Bratislava, 1984.
7. Raboch, J.: Informovanost o sexualitě u sexuálních delinkventů. Sborník schůze Čs. sexuol. spol., Horní Beřkovice 1986, 49 – 60
8. Raboch, J.: Péče o sexuální delinkventy ve věznicích v NSR. Sborník „Forum medici“, Trenčanské Teplice 1986, 114 – 115
9. Raboch, J.jun., Dytrych, Z., Růžička, E., Pondělíčková, J., Raboch, J., Sankotová, D.: Úroveň znalostí o sexualitě nezletilých dívek žádajících o interupci. Sborník schůze Čs. sexuol. spol., Ústí n/L 1987, KÚNZ 1988
10. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Boudník, V., Raboch, J.: Biologické faktory ovlivňující psychosexuální adaptaci žen po hysterektomii. Sborník III. celostátní konference biologické psychiatrie, Karlovy Vary 1987, 156 – 159
11. Kobilková, J., Raboch, J., Raboch, J.jun., Boudník, V.: Hormonální změny po ovarektomii a jejich klinické projevy. Sborník referátů „Století ústavní gynekologické péče na Zachovej ulici v Bratislavě“. Bratislava 1988, 109 – 121
12. Raboch, J.jun., Raboch, J.: K výuce sexuologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Sborník konference „O sexualitě a partnerských vztazích“, Uherské Hradiště, 1990, s. 29 – 32
13. Raboch, J., Hollý, K., Martinec, M.: Afrodisiakum Yohimbin – forensní aspekty. Kriminal. Sb., 1990, 8-9, s. 322 – 323
14. Raboch, J.: Some factors affecting female sexual development. Sborník Celostátní konference biologické psychiatrie, Horní Beřkovice 1991, s. 28 – 29
15. Raboch, J.: Sexuologie, přehled současných diagnostických a léčebných možností. Sborník X. konference všeobecného lékařství, Rožnov p/R., 1991, s. III/2
16. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník I. národní konference „K problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte“. Most 1993, s. 15
17. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů Sborník I. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbaného dítěte, Praha 1994, s. 33 – 34
18. Raboch, J.: Some factors affecting female sexual development. Sborník Celostátní konference biologické psychiatrie, Horní Beřkovice 1991, s. 28 – 29
19. Raboch, J.jun., Raboch, J.: K výuce sexuologie na Fakultě všeobecného lékařství v Praze. Sborník konference „O sexualitě a partnerských vztazích“, Uherské Hradiště, 1990, s. 29 – 32
20. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník I. národní konference „K problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte“. Most 1993, s. 15
21. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník I. národní konference k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, Praha 1994, s. 33 – 40
22. Raboch, J.: K problematice incestních deliktů. Sborník ze Soudně-psychiatrické konference, Vranov n/D, Praha 1994, s. 51 – 55
23. Raboch J., K výskytu pohlavního zneužívání, Sborník k problematice obětí tr. činů, Praha, BKB, březen 1995, s. 68 – 72
24. Raboch, J.: Dlouhodobá léčba obsedantně kompulzivní poruchy. Sborník I. Česko-slovenského symposia, Levoča 1997, s. 27-32
25. Raboch, J.: Generalizovaná úzkostná porucha, Wyeth-Lederle, Praha 1999, s. 1 – 18
26. Raboch, J.: Generalizovaná úzkostná porucha. Klinický obraz, výskyt, průběh. In: Neurobiologie duševních poruch. Pořadatelé J. Sikora, Z. Fišar, Galén, Praha 1999, s. 234 – 236
27. Baková, N., Raboch, J., Obenberger, J., Leština J.: Zobrazovací metody u úzkostných poruch. In: Neurobiologie duševních poruch. Pořadatelé J. Sikora, Z. Fišar, Galén, Praha 1999, s. 11 – 13
28. Raboch, J.: Zásady správné léčby sociální fobie. Sborník „Novinky v léčbě úzkostných poruch, SKB, Praha 1999, s. 3 – 8
29. Hořejší, J., Raboch, J.jun., Raboch, J., Makalová, D., Teslík, L.: Sexuální vývoj a život žen s adrenogenitálním syndromem. Sborník Celostátního sjezdu České gynekologické společnosti, Karlovy Vary, 1999, s. 141 – 146
30. Sekot, M., Raboch, J., Baková, N., Peychlová, J., Howardová, A., Kitzlerová, E., Stárková, L.: Hodnocení kvality života psychiatrických pacientů pomocí dotazníku MANSA. Sborník „Integrativní přístup k léčbě pacientů se schizofrenií. Jáchymov 2002, s. 2-3
31. Raboch, J.: Neurologie, psychiatrie, psychologická a sociální problematika. In: 15 let interní grantové agentury MZ. Jubilejní sborník, 2005, s. 30 – 31.
32. Raboch, J.: Afektivní poruchy. Sborník XXV. Konference SVL ČLS JEP, Karlovy Vary 2006, s. 34.
33. Raboch, J., Kališová, L., Kitzlerová, E. a skupina EUNOMIA: Použití omezovacích prostředků během hospitalizace – projekt EUNOMIA. In Sborník referátů XXXI. Soudně psychiatrické konference, Valtice 2008, ed. P. Krekule, Galén, Praha 2009, s. 9 – 14.
34. Jirák, R., Fišar, Z., Wenchich, L., Pláteník, J., Buchal, R., Zvěřová, M., Hroudová, J., Raboch, J.: Změny nitrobuněčných signálních cest při Alzheimerově poruše. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 39-41.
35. Bízik, G., Bob, P., Pavlát, J., Raboch, J., Uhrová, J., Benáková, H., Zima, T.: Imunitní dysregulace u pacientů s depresivní poruchou. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 64-69.
36. Raboch, J.: Dietní návyky a duševní poruchy. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 121-123.
37. Zeman, M., Jirák, R., Žák, A., Raboch, J.: Omega-3 mastné kyseliny a deprese. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 123-126.
38. Jirák, R., Zeman, M., Raboch, J.: Omega-3 nenasycené mastné kyseliny a demence. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 126-128.
39. Fišar, Z., Wenchich, L., Pláteník, J., Buchal, R., Kitzlerová, E., Zvěřová, M., Jirák, R., Hroudová, J., Raboch, J.: Monoaminergní systém, neurotrofní faktory a buněčná energetika při depresivní poruše. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 185-188.
40. Fišar, Z., Jirák, R., Pláteník, J., Wenchich, L., Buchal, R., Kitzlerová, E., Zvěřová, M., Hroudová, J., Raboch, J.: Alzheimerova porucha, depresivní porucha a změny v nitrobuněčných signálních cestách. Sborník příspěvků 15. česko-slovenského psychiatrického sjezdu s mezinárodní účastí, Brno, 2011, s. 235-237.
41. Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 307.
42. Hroudová J. Fišar Z. Jirák R. Wenchich L. Raboch J. Změny buněčn ého metabolismu u pacientů s Alzheimerovou chorobou. In Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 49 – 51.
43. Hroudová J. Fišar Z. Kitzlerová E. Zvěřová M. Raboch J. Změny energetického metabolismu buňky vlivem psychofarmak a psychiatrických onemocnění. In Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 267 – 269.
44. Kališová L. Vevera J. Nawka A. Raboch J. Zvládání akutního neklidu u nedobrovolně přijatých nemocných v roce 2011 a 2004 – 2006. In Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 274 – 276.

Kategorie O – ostatní výsledky:

1. Raboch, J.: Sexualita u cyklofreniček. In: Forensní aspekty sexuality, sexualita ženy. Slovšport Bratislava, 1984, 301 – 308.
2. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Hořejší, J., Stárka, L., Raboch, J.: Sexual development and life of women with gonadal dysgenesis. Abstracts, International Academy of Sex Research, Amsterdam 1986, 24
3. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Stárka, L., Hořejší, J., Raboch, J.: Sexuální socializace žen se syndromem gonadální dysgenese. Opava 1986, KÚNZ Ostrava 1986, 19 – 23
4. Raboch,J.jun., Raboch, J.: Sexual debut of girls and married women born in Czechoslovakia between 1961 and 1970. Abstracts, International Academy of Sex Research, Tutzing 1987, 41
5. Raboch, J., Raboch, J.jun.: Medical sexology as a speciality in Czechoslovakia. Abstracts, 9. world congress for sexology, Caracas 1989, 77
6. Raboch, J., Vejlupek, T., Procházka, L., Zemek, P.: K možnostem počítačového zpracování falopletysmografického vyšetření. Medsoft 89, Katalog programů, Harrachov 1989, 104 – 106
7. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Terminology in sexology. Abstracts, 9. world congress for sexology, Caracas 1989, 13
8. Raboch, J.: Je nutná výuka sexuologie. Puls, 1990, 7, s. 17
9. Raboch, J.: Psychiatrie a lékařské studium v USA. Puls, 9, 1990, s. 24 – 25
10. Mečíř, J., Dobrý, J., Raboch, J.: Výuka psychiatrie a lékařské psychologie. Puls, 1990, 12, s. 14 – 15
11. Raboch, J., Zvolský, P.: Jak nás (ne)vidí studenti. Puls, 2, 1991, 9, s. 17 – 18
12. Raboch, J.: Sexual development of adolescent girls. Abstracts, International Academy of Sex Research, Praha 1992
13. Raboch, J.: Výuka psychiatrie na Cornell University Medical College. Puls, 4, 1993, 6, s. 13 – 14
14. Raboch, J., Košuličová, M.: Child sexual abuse in the Czech republic. Book of Abstracts, V. European Conference on Child Abuse and Neglect, Oslo 1995, s. 81
15. Raboch J.: Klinické aspekty sociální fobie, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, abstrakta, Galén, s. 68
16. Raboch J.: Evropská unie a současné trendy v psychiatrii, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, Abstrakta, Galén, s. 69
17. Raboch J.: Algoritmy léčby obsedantně kompulzivní poruchy, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, Abstrakta, Galén, s. 70
18. Raboch J.,jun., Raboch J., Šindelář, M.: Některé faktory ovlivňující sexuální vývoj dospívajících dívek, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, Abstrakta, Galén, s. 71
19. Raboch, J.: Evaluation of courses of psychiatry at the 1st. Medical School in Prague.
20. Abstracts, X. World Conference of WPA, Madrid, 1996
21. Raboch, J.: Changes in Czech Psychiatry. Abstracts, X. World Conference of WPA, Madrid, 1996
22. Raboch, J.: Deprese, antidepresiva a sex. Respekt VII., 1996, 49, s. 17
23. Raboch, J.: Sociální fobie, nově koncipovaná duševní porucha. Marketing pro zdraví, 6, 1996, 1, s. 23 – 24
24. Raboch, J.: Algoritmy léčby obsedantně – kompulzivní poruchy. Praha, Pfizer 1996, s. 1 – 16
25. aboch, J.: Sexual abuse and the possibility of false accusation. In: Child Sexual Abuse and Violence. MPSV, Praha 1997, s. 95 – 96
26. Raboch, J.: Changes in Czech Psychiatry, European Psychiatry 12, 1997, 2, s. 128
27. Raboch, J.: WPA Educational programmes and the Czech Psychiatric Association, European Psychiatry, 12, 1997, 2, s. 126
28. RRaboch, J.: Farmakologická léčba rezistentních forem obsedantně – kompulzivní poruchy. 39. Čs. Psychofarmakolog. konference Jeseník, Abstrakta, s. 102, 1997
29. Raboch, J.: Mechanismy vedlejších účinků antidepresiv na sexualitu. 39. Psychofarmakologická konference Jeseník, Abstrakta, s. 103, 1997
30. Raboch, J.: Spektrum obsedantně – kompulzivních poruch. 39 Psychofarm. konference Jeseník, Abstrakta, s. 104, 1997
31. Raboch, J.: False child sexual abuse allegations. Abstrakta, Konference Americké psychiatrické společnosti, San Diego 1997, s. 22
32. Raboch, J., Maršálek, M.: Léčba spektra obsedantně kompulzivních poruch. Solvay Pharma, Praha 1997, s. 1-34
33. Raboch, J.: Psychiatrie. Testy. Galén, Praha 1997
34. Raboch J.: Terapie deprese. Kompendium Praktické psychiatrie, Léčiva, Zlín 1998, s. 3-7
35. Baková, N., Raboch, J.: Social phobia in patients with alcohol dependence. Abstracts, XI. Word Congress of Psychiatry, Hamburg 1999, s. 89
36. Raboch, J., Šindlář, M., Raboch, J.: Sexual satisfaction and sociological factors. Abstracts, XI. Word Congress of Psychiatry, Hamburg 1999, s. 312
37. Raboch, J.: Compulsory treatment of psychiatric patients. Abstracts, International Jubilee Congress „From Clinical Practice fo Research: Rethinking Psychiatry. Paris 2000, s. 48 – 49.
38. Kallert, T.W., Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P.: The change of mental health care in eastern Europe. Abstracts, World Congress of Psychiatry, Yokohama 2002
39. Okunade, T.A., Priebe, S., Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P.: EDEN: European day hospital study in five European centres. Abstracts, World Congress of Psychiatry, Yokohama 2002
40. Raboch, J.: Experiences with EDEN project and day care system at the Psychiatric Department in Prague. Abstracts, World Congress of Psychiatry, Yokohama 2002
41. Raboch, J., Howardová, A., Kitzlerová, E., Pěč, O.: Day care in the Czech republic. Abstracts, 20th Danube Symposium of Psychiatry, Bratislava 2002
42. Baudis, P., Raboch, J.: Key moments in the history of Czech Psychiatry. Abstracts, 20th Danube Symposium of Psychiatry, Bratislava 2002
43. Horký, K.: Lékařské repetitorium. Raboch, J., pořadatel psychiatrie a sexuologie. Galén, Praha 2003, s. 788
44. Raboch, J., Kallert, T., Kiejna, A., Navka, P., Priebe, S., Howardová, A.: Day care centres in 5 European countries. Abstracts, 1st. Regional Congress of Social Psychiatry, Johannesburg, 2004, s. 61
45. Raboch, J., Kallert, T., Onchev, G., Solomon, Z., Karastergiou, A., Maj, M., Dembinskas, A., Kiejna, A., Priebe, S., Nawka, P., Kjellin, L., Torres-González, F., Kališová, L.: Individual coercive measures during hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Abstracts, 13.World Congress of Psychiatry, Cairo 2005, s. 216.
46. Magliano, L., Fiorillo, A., DeRosa, C., Maj, M., Kallert, T.W., Onchev, G., Raboch, J. et al.: Relativem views on involutary hospitál admission in eight European countries. 13.World Congress of Psychiatry, Cairo 2005, s. 216.
47. Ruiz, P., Antum, F.T., Polez Ibor, M.I., Belfort, E., Raboch, J.: How to succesfully organize a psychiatric congress. 13.World Congress of Psychiatry, Cairo 2005, s. 370.
48. Raboch, J.: Sigmund Freud jako lékař. 150 let od narození Sigmunda Freuda. CEP, Praha 51, 2006, s. 33 – 38.
49. Raboch, J.: Úhel pohledu. Co s blázny mezi námi. Občan v síti. 2006, 3, s. 2-3. http://www.sdruzeniobcan.cz/files/obcanvsiti2006_03.pdf
50. Raboch, J.: Česká psychiatrie v 21. století: potřeby a realita. Zdravotnictví a finance 1, 2007, s. 3.
51. Raboch, J., Grohmannová K., Netík, K.: Czech Republic. In: Mentally Disordered Persons in European Prison System. Eds. H.J.Salize, H. Dressing, Ch. Kief, final report 2004106 EUPRIS, 2007, s. 107 – 114.
52. Raboch, J., Laňková, J.: Deprese. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. CDP-PL, Praha 2008, s. 16.
53. Raboch, J., Kališová, L., Kallert, T.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures during hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Abstrakt Booklet, WPA Thematic Konference Coercive Treatment in Psychiatry, Dresden, 2007, s. 53.
54. Fiorillo, A., de Rosa, C., Rossano, F., Magliano, L., Maj, M., Kallert, T., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Kiejna, A., Nawka, P., Kjellin, L.: Relatives´ views on involuntary hospital admisson in 8 EUNOMIA sites. Abstrakt Booklet, WPA Thematic Konference Coercive Treatment in Psychiatry, Dresden, 2007, s. 53 – 54.
55. Kalisova, L., Raboch, J., Kallert, T.: Follow-up care and general pressure to treatment after discharge from psychiatric ward. Abstrakt Booklet, WPA Thematic Konference Coercive Treatment in Psychiatry, Dresden, 2007, s. 135-136.
56. Raboch, J.: Antidepresiva s duálním a kombinovaným působením – jejich indikace a účinky. Sborník abstrakt, XXVI. Konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Brno 7.-10.11.2007, s. 34 – 35.
57. Raboch, J.: Psychiatric care in the Czech Republic – human rights, coercion and institutions. Book of abstracts, Royal College of Psychiatriy, Coercion, Human Rights and Noviny Betone the Institution, Praha, 2008, s. 2.
58. Žukov, I.,Ptáček, R., Fischer, S., Raboch, J., Domluvilová, D., Kozelek, P.: EEG abnormalities in different types of criminal behavior. New Research Abstract, APA San Francisco 2009, s. 227.
59. Raboch, J., Bob, P.: Il-6, depression and traumatic stress. New Research Abstract, APA San Francisco 2009, s. 268.
60. Raboch, J.: Kognitivní funkce, stárnutí, prevence. Abstrakta, 4. kongres primární péče, Praha 2010.
61. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s. 156.
62. Raboch J. Sexuologie. In ed. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s.84 – 91; Raboch J. Forensní psychiatrie.
63. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s. 76 – 83