Ostatní výsledky

Jedná se o takové výsledky, které nesplňují kritéria pro výše uvedené, přesně definované druhy výsledků a které vznikly v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru.
(zdroj: Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací – Kategorie O – ostatní výsledky)

 

Seznam ostatních výsledků:

 

1. Raboch, J.: Sexualita u cyklofreniček. In: Forensní aspekty sexuality, sexualita ženy. Slovšport Bratislava, 1984, 301 – 308.
2. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Hořejší, J., Stárka, L., Raboch, J.: Sexual development and life of women with gonadal dysgenesis. Abstracts, International Academy of Sex Research, Amsterdam 1986, 24
3. Raboch, J.jun., Kobilková, J., Stárka, L., Hořejší, J., Raboch, J.: Sexuální socializace žen se syndromem gonadální dysgenese. Opava 1986, KÚNZ Ostrava 1986, 19 – 23
4. Raboch,J.jun., Raboch, J.: Sexual debut of girls and married women born in Czechoslovakia between 1961 and 1970. Abstracts, International Academy of Sex Research, Tutzing 1987, 41
5. Raboch, J., Raboch, J.jun.: Medical sexology as a speciality in Czechoslovakia. Abstracts, 9. world congress for sexology, Caracas 1989, 77
6. Raboch, J., Vejlupek, T., Procházka, L., Zemek, P.: K možnostem počítačového zpracování falopletysmografického vyšetření. Medsoft 89, Katalog programů, Harrachov 1989, 104 – 106
7. Raboch, J.jun., Raboch, J.: Terminology in sexology. Abstracts, 9. world congress for sexology, Caracas 1989, 13
8. Raboch, J.: Je nutná výuka sexuologie. Puls, 1990, 7, s. 17
9. Raboch, J.: Psychiatrie a lékařské studium v USA. Puls, 9, 1990, s. 24 – 25
10. Mečíř, J., Dobrý, J., Raboch, J.: Výuka psychiatrie a lékařské psychologie. Puls, 1990, 12, s. 14 – 15
11. Raboch, J., Zvolský, P.: Jak nás (ne)vidí studenti. Puls, 2, 1991, 9, s. 17 – 18
12. Raboch, J.: Sexual development of adolescent girls. Abstracts, International Academy of Sex Research, Praha 1992
13. Raboch, J.: Výuka psychiatrie na Cornell University Medical College. Puls, 4, 1993, 6, s. 13 – 14
14. Raboch, J., Košuličová, M.: Child sexual abuse in the Czech republic. Book of Abstracts, V. European Conference on Child Abuse and Neglect, Oslo 1995, s. 81
15. Raboch J.: Klinické aspekty sociální fobie, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, abstrakta, Galén, s. 68
16. Raboch J.: Evropská unie a současné trendy v psychiatrii, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, Abstrakta, Galén, s. 69
17. Raboch J.: Algoritmy léčby obsedantně kompulzivní poruchy, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, Abstrakta, Galén, s. 70
18. Raboch J.,jun., Raboch J., Šindelář, M.: Některé faktory ovlivňující sexuální vývoj dospívajících dívek, I. sjezd ČPS, Šp. Mlýn 1996, Abstrakta, Galén, s. 71
19. Raboch, J.: Evaluation of courses of psychiatry at the 1st. Medical School in Prague.
20. Abstracts, X. World Conference of WPA, Madrid, 1996
21. Raboch, J.: Changes in Czech Psychiatry. Abstracts, X. World Conference of WPA, Madrid, 1996
22. Raboch, J.: Deprese, antidepresiva a sex. Respekt VII., 1996, 49, s. 17
23. Raboch, J.: Sociální fobie, nově koncipovaná duševní porucha. Marketing pro zdraví, 6, 1996, 1, s. 23 – 24
24. Raboch, J.: Algoritmy léčby obsedantně – kompulzivní poruchy. Praha, Pfizer 1996, s. 1 – 16
25. aboch, J.: Sexual abuse and the possibility of false accusation. In: Child Sexual Abuse and Violence. MPSV, Praha 1997, s. 95 – 96
26. Raboch, J.: Changes in Czech Psychiatry, European Psychiatry 12, 1997, 2, s. 128
27. Raboch, J.: WPA Educational programmes and the Czech Psychiatric Association, European Psychiatry, 12, 1997, 2, s. 126
28. RRaboch, J.: Farmakologická léčba rezistentních forem obsedantně – kompulzivní poruchy. 39. Čs. Psychofarmakolog. konference Jeseník, Abstrakta, s. 102, 1997
29. Raboch, J.: Mechanismy vedlejších účinků antidepresiv na sexualitu. 39. Psychofarmakologická konference Jeseník, Abstrakta, s. 103, 1997
30. Raboch, J.: Spektrum obsedantně – kompulzivních poruch. 39 Psychofarm. konference Jeseník, Abstrakta, s. 104, 1997
31. Raboch, J.: False child sexual abuse allegations. Abstrakta, Konference Americké psychiatrické společnosti, San Diego 1997, s. 22
32. Raboch, J., Maršálek, M.: Léčba spektra obsedantně kompulzivních poruch. Solvay Pharma, Praha 1997, s. 1-34
33. Raboch, J.: Psychiatrie. Testy. Galén, Praha 1997
34. Raboch J.: Terapie deprese. Kompendium Praktické psychiatrie, Léčiva, Zlín 1998, s. 3-7
35. Baková, N., Raboch, J.: Social phobia in patients with alcohol dependence. Abstracts, XI. Word Congress of Psychiatry, Hamburg 1999, s. 89
36. Raboch, J., Šindlář, M., Raboch, J.: Sexual satisfaction and sociological factors. Abstracts, XI. Word Congress of Psychiatry, Hamburg 1999, s. 312
37. Raboch, J.: Compulsory treatment of psychiatric patients. Abstracts, International Jubilee Congress „From Clinical Practice fo Research: Rethinking Psychiatry. Paris 2000, s. 48 – 49.
38. Kallert, T.W., Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P.: The change of mental health care in eastern Europe. Abstracts, World Congress of Psychiatry, Yokohama 2002
39. Okunade, T.A., Priebe, S., Kiejna, A., Raboch, J., Nawka, P.: EDEN: European day hospital study in five European centres. Abstracts, World Congress of Psychiatry, Yokohama 2002
40. Raboch, J.: Experiences with EDEN project and day care system at the Psychiatric Department in Prague. Abstracts, World Congress of Psychiatry, Yokohama 2002
41. Raboch, J., Howardová, A., Kitzlerová, E., Pěč, O.: Day care in the Czech republic. Abstracts, 20th Danube Symposium of Psychiatry, Bratislava 2002
42. Baudis, P., Raboch, J.: Key moments in the history of Czech Psychiatry. Abstracts, 20th Danube Symposium of Psychiatry, Bratislava 2002
43. Horký, K.: Lékařské repetitorium. Raboch, J., pořadatel psychiatrie a sexuologie. Galén, Praha 2003, s. 788
44. Raboch, J., Kallert, T., Kiejna, A., Navka, P., Priebe, S., Howardová, A.: Day care centres in 5 European countries. Abstracts, 1st. Regional Congress of Social Psychiatry, Johannesburg, 2004, s. 61
45. Raboch, J., Kallert, T., Onchev, G., Solomon, Z., Karastergiou, A., Maj, M., Dembinskas, A., Kiejna, A., Priebe, S., Nawka, P., Kjellin, L., Torres-González, F., Kališová, L.: Individual coercive measures during hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Abstracts, 13.World Congress of Psychiatry, Cairo 2005, s. 216.
46. Magliano, L., Fiorillo, A., DeRosa, C., Maj, M., Kallert, T.W., Onchev, G., Raboch, J. et al.: Relativem views on involutary hospitál admission in eight European countries. 13.World Congress of Psychiatry, Cairo 2005, s. 216.
47. Ruiz, P., Antum, F.T., Polez Ibor, M.I., Belfort, E., Raboch, J.: How to succesfully organize a psychiatric congress. 13.World Congress of Psychiatry, Cairo 2005, s. 370.
48. Raboch, J.: Sigmund Freud jako lékař. 150 let od narození Sigmunda Freuda. CEP, Praha 51, 2006, s. 33 – 38.
49. Raboch, J.: Úhel pohledu. Co s blázny mezi námi. Občan v síti. 2006, 3, s. 2-3. http://www.sdruzeniobcan.cz/files/obcanvsiti2006_03.pdf
50. Raboch, J.: Česká psychiatrie v 21. století: potřeby a realita. Zdravotnictví a finance 1, 2007, s. 3.
51. Raboch, J., Grohmannová K., Netík, K.: Czech Republic. In: Mentally Disordered Persons in European Prison System. Eds. H.J.Salize, H. Dressing, Ch. Kief, final report 2004106 EUPRIS, 2007, s. 107 – 114.
52. Raboch, J., Laňková, J.: Deprese. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. CDP-PL, Praha 2008, s. 16.
53. Raboch, J., Kališová, L., Kallert, T.: Comparison of the clinical use of individua coercive measures during hospitalisation across the EUNOMIA study sites. Abstrakt Booklet, WPA Thematic Konference Coercive Treatment in Psychiatry, Dresden, 2007, s. 53.
54. Fiorillo, A., de Rosa, C., Rossano, F., Magliano, L., Maj, M., Kallert, T., Onchev, G., Raboch, J., Karastergiou, A., Kiejna, A., Nawka, P., Kjellin, L.: Relatives´ views on involuntary hospital admisson in 8 EUNOMIA sites. Abstrakt Booklet, WPA Thematic Konference Coercive Treatment in Psychiatry, Dresden, 2007, s. 53 – 54.
55. Kalisova, L., Raboch, J., Kallert, T.: Follow-up care and general pressure to treatment after discharge from psychiatric ward. Abstrakt Booklet, WPA Thematic Konference Coercive Treatment in Psychiatry, Dresden, 2007, s. 135-136.
56. Raboch, J.: Antidepresiva s duálním a kombinovaným působením – jejich indikace a účinky. Sborník abstrakt, XXVI. Konference Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, Brno 7.-10.11.2007, s. 34 – 35.
57. Raboch, J.: Psychiatric care in the Czech Republic – human rights, coercion and institutions. Book of abstracts, Royal College of Psychiatriy, Coercion, Human Rights and Noviny Betone the Institution, Praha, 2008, s. 2.
58. Žukov, I.,Ptáček, R., Fischer, S., Raboch, J., Domluvilová, D., Kozelek, P.: EEG abnormalities in different types of criminal behavior. New Research Abstract, APA San Francisco 2009, s. 227.
59. Raboch, J., Bob, P.: Il-6, depression and traumatic stress. New Research Abstract, APA San Francisco 2009, s. 268.
60. Raboch, J.: Kognitivní funkce, stárnutí, prevence. Abstrakta, 4. kongres primární péče, Praha 2010.
61. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s. 156.
62. Raboch J. Sexuologie. In ed. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s.84 – 91; Raboch J. Forensní psychiatrie.
63. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s. 76 – 83
64. Raboch J. Diferenciální diagnostika úzkosti. In P. Herle a J. Kábrt (eds.), Diferenciální diagnostika, Raabe, Praha, 2012, s. 1 – 16.
65. Raboch J. Diferenciální diagnostika deliria. In P. Herle a J. Kábrt (eds.), Diferenciální diagnostika, Raabe, Praha, 2012, s. 1 – 10.