Odborné knihy

Odborná kniha prezentuje původní výsledky výzkumu, který byl uskutečněn autorem knihy nebo týmem, jehož byl autor členem. Kniha je neperiodická odborná publikace o rozsahu alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však z pracoviště autorů knihy).
(Celá definice na: Definice druhů výsledků výzkumu, vývoje a inovací – Kategorie B – odborná kniha)

 

Seznam odborných knih:

 

1. Malá E., Raboch J., Sovák Z.: Sexuálně zneužívané děti, PCP, Praha 1995, s. 128
2. Raboch, J., Maršálek, M.: Léčba spektra obsedantně kompulzivních poruch. Solvay Pharma, Praha 1997, s. 34
3. Raboch, J.: Psychiatrie. Testy. Galén, Praha 1997
4. Raboch J., Pavlovský P.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Triton, Praha 1999, s. 191
5. Raboch, J.: Psychiatrie, doporučené postupy psychiatrické péče. Galén, Praha 1999, s. 181
6. Raboch, J.: Generalizovaná úzkostná porucha, Wyeth-Lederle, Praha 1999, s. 18
7. Raboch, J., Zrzavecká, I., Uhrová, T.: Psychiatrie pro XXI. Století. Galén, Praha 2000, s. 158.
8. Raboch, J.: Můžeme vyléčit depresi? Galén, Praha 2000, s. 32.
9. Libigerová, E., Raboch, J., Praško, J.: Generalizovaná úzkostná porucha II. Maxdorf, Praha 2000, s. 34.
10. Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Praha 2001, Triton, s. 207
11. Raboch, J., Zvolský, P.: Psychiatrie. Galén, Praha 2001, s. 622
12. Raboch, J., Doubek, P., Zrzavecká, I.: Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, Praha 2002, s. 296.
13. Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Triton, Praha 2003, s. 211
14. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Anders, M.: Česká psychiatrie a svět. Galén, Praha 2004, s. 303
15. Raboch, J., Pavlovský, P.: Basic Psychopathological Terms and Psychiatric Diagnoses. Karolinum, Praha 2004, s. 203
16. Raboch, J., Jirák, R., Paclt, I.: Psychofarmakologie pro praxi. Triton, Praha 2005, s. 167
17. Raboch, J., Pavlovský, P., Janotová, D.: Psychiatrie, minimum pro praxi. Triton, Praha 2006, s. 211.
18. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Nemocná duše – nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. Galen, Praha 2006, s. 286
19. Raboch, J., Anders, M., Praško, J., Hellerová, P.: Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče II. Praha, Infopharm 2006, s. 203.
20. Raboch, J., Laňková, J.: Deprese. Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. CDP-PL, Praha 2008, s. 16.
21. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P., Nawka, A., Uhlíková, P.: Quo vadis, psychiatria? Galen, Praha 2008, s. 243.
22. Raboch, J., Pavlovský, P. et al.: Klinická psychiatrie v denní praxi. Galen, Praha 2008, s. 158.
23. Raboch, J., Zrzavecká, I., Doubek, P.: Duševní poruchy a kvalita péče. Tribun EU, Brno 2010, s. 331.
24. Raboch J. Psychiatrie testy. Karolinum, Praha 2010, s. 156.
25. Raboch J. Anders M. Hellerová P. Uhlíková P. Psychiatrie: doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, Brno 2010, s. 282.
26. Ptáček R. Čeledová L. Čevela R. Kuželová H. Raboch J. Stres a syndrom vyhoření u lékařů posudkové služby. Karolinum, Praha 2011, s. 118
27. Raboch J. et al. Psychiatrie pro všeobecné praktické lékaře. RAABE, Praha 2011, s. 138.
28. Raboch, J., Pavlovský, P.: Psychiatrie. Karolinum, Praha 2012, s. 466.
29. Raboch J. Zrzavecká I. Doubek P. Civilizace, čas a duševní poruchy, sborník příspěvků. Brno, Tribun EU 2012, s. 307.
30. Raboch J. a kolektív: Psychiatria pre všeobecných lekárov. Dr. Josef Raabe Slovensko, Bratislava 2012, s. 150.
31. Ptáček R. Raboch J. Kebza V. a kolektiv. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Grada Publishing, Praha 2013, s. 168.