Granty

Řešené grantové projekty

 • 1999 – 2004 MSM 1111 0000 1 VZ „Plasticita mozku“, hlavní řešitel
 • 2000 – 2004 QLG4-CT-2000-01700 5FW EU „EDEN“, hlavní řešitel
 • 2001 FRVŠ F3 2008 „Testy z psychiatrie na internetu, spoluřešitel
 • 2002 – 2006 QLRT-2001-01036 5FW EU „EUNOMIA“, hlavní řešitel
 • 2003 FRVŠ F3 2870 Výuka psychiatrie na Internetu, spoluřešitel
 • 2003 – 2006 QLG 5-CT-2002-01637 „ISLANDS“, hlavní řešitel
 • 2004 FRVŠ F3 977 Výuka psychiatrie v angličtině na Internetu, spoluřešitel
 • 2004 – 2005 IGA MZ 7515  Ekonomické aspekty psychiatrické péče, hlavní řešitel
 • 2004 – 2005 Joint Program: Mental Health and Policy Research Training for Czech Post Doctoral Scholars, University of Berkeley, spoluřešitel
 • 2004 – 2005 BCA WHO 04 – 05, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2005 – 2008 Zentiva, Vliv farmakologicky odlišných antidepresiv na synoptický přenos signálu, hlavní řešitel
 • 2006 EUPRIS -Treatment of Mentally Ill or Disordered Persons in European Prison Systems – Needs, Programmes and Outcomes, EU 2004106 EUPRIS, hlavní řešitel
 • 2006 – 2010 Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu. Výzkumné centrum MŠMT, koordinátor
 • 2006 – 2010 IGA MZ, Farmakorezistentní deprese a diagnostické možnosti indikace antikonvulzní léčby, hlavní řešitel
 • 2004 – 2005 BCA WHO 04 – 05, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2005 – 2007 Mentally Disordered Persons in European Prison Systems – Needs, Programmes and Outcome (EUPRIS), EC no. 2004106
 • 2006 – 2007 BCA WHO 06 – 07, priorita č. 4, Duševní zdraví, hlavní řešitel
 • 2007 – 2009 PROMO, 6FWP, národní koordinátor
 • 2007 – 2009 DEMoB.inc, 6FWP, národní koordinátor
 • 2007 – 2014 VZ MŠMT 0021620849 Neuropsychiatrické aspekty neurodegenerativních onemocnění, spoluředitel